MDVA

Advies – Gemeente – Wonen  Zorg – Welzijn – Decentralisatie   Wmo – Awbz – Jeugdzorg   Inkoop – Bedrijfsvoering   Procesmanagement

Screen Shot 2013-12-09 at 15.13.56 Resultaten van het wijkteam meten, benchmarken en sturen?
Screen Shot 2013-12-09 at 15.13.56 Worstelt u met de ketensamenwerking tussen wonen, zorg en welzijn?
Screen Shot 2013-12-09 at 15.13.56 Moet u forse bezuinigingen realiseren bij uw gemeente?
Screen Shot 2013-12-09 at 15.13.56 Wat betekent de transformatie sociaal domein voor uw inkoop 2017?
Screen Shot 2013-12-09 at 15.13.56 Wilt u voor uw gemeenteraad een introductiebijeenkomst over de decentralisaties?

Voor meer info: 06-81449540 of info@mdva.nl
Volgen via Twitter kan ook: @micheldevisser


Diensten


Screen Shot 2013-12-09 at 15.13.56 Mijn profiel

Na als management consultant en als wethouder gewerkt te hebben, startte ik in 2010 mijn eigen adviespraktijk. Sindsdien heb ik een brede range aan opdrachten gedaan op het raakvlak van de lokale overheid, wonen, zorg en welzijn. Vaak doe ik die opdrachten alleen, soms in samenwerking met partners. Veel inspiratie doe ik op als toezichthouder/bestuurder bij een woningcorporatie, een jeugdhulpinstelling en een toneelgezelschap.

Screen Shot 2013-12-09 at 15.13.56 Meld aan voor kwartaalnieuwsbrief

Screen Shot 2013-12-09 at 15.13.56 Opdrachten

Implementatie sturing wijkteams met Bollen-model

De gemeente Schiedam help ik met het sturen op de wijkteams aan de hand van het door mij ontwikkelde bollen-model. Elke maand wordt de rapportage scherper en kunnen we de resultaten op elk van de bollen beter benoemen, zodat teams kunnen leren en verbeteren.

Declaratie-processen jeugdhulp gereed voor accountant

Voor de gemeente Capelle aan den IJssel heb ik de declaratie-processen voor de jeugdhulp vastgelegd. Dit helpt de gemeente om “in control” te zijn en is een voorwaarde om op het eind van het jaar een goedkeurende accountantsverklaring te krijgen. Wel lastig vanwege de vele onzekerheden die er nog zijn en verschil tussen huidige en toekomstige werkwijze.

Zorginkoopstrategie jeugdhulp gemeente Rotterdam

Voor de gemeente Rotterdam heb ik de inkoopstrategie voor de jeugdhulp ontwikkeld. Daarnaast heb ik een analyse gemaakt van hoe de gemeente voldoende besparingen kan realiseren om de taakstellingen te halen, die meekomen met de decentralisatie jeugdzorg.

Scheiden wonen en zorg, Woonstad Rotterdam

Voor de Rotterdamse woningcorporatie Woonstad heb ik een advies opgesteld over hoe zij zich kunnen voorbereiden op de door het kabinet beoogde scheiding van wonen en zorg. Ik heb dit specifiek gedaan vanuit het perspectief van de huurder.

Voor Incluzio ontwikkelen prestatiemonitor wijkteams Schiedam

De gemeente Schiedam werkt met ingang van 2015 met zes Wijk Ondersteuningsteams. Hoe weet je of zij effectief zijn en goed functioneren? Een prestatiemonitor die vanuit verschillende dimensies een oordeel geeft over hoe de teams het doen, is waar het hier om gaat.

 

 

Screen Shot 2013-12-09 at 15.13.56 Twitter

Volg mij op Twitter

micheldevisser @micheldevisser
Michel de Visser  @micheldevisser
Verpleeghuisnorm Hugo Borst is niet realistisch. Interessante analyse... https://t.co/mdHPsIIjTQ 
Michel de Visser  @micheldevisser
Interessant, Nissewaard ontwikkelt Huis van de Wijk met Bollenmodel! https://t.co/jKwgCl5Tbx 
Michel de Visser  @micheldevisser
Zorginkoop, kostenbewustzijn, sturen op resultaat in lokale zorg en meer in deze nieuwsbrief: https://t.co/VJ52UZQbBy #wijkteam #gemeente 

 

Comments are closed.