Author Archives Michel De Visser

Preventie of zware zorg? Wat aandacht krijgt groeit!

Van achter naar voor! Meer preventie en minder zware zorg, dat waren de belangrijkste opdrachten bij de decentralisaties van de zorg. Transformeren, het voorveld sterker maken en voorkomen dat langdurig zware hulp is vereist. Op basis hiervan zou je verwachten dat gemeenten momenteel hard bezig zijn...

 / No Comments  / in Geen categorie

Wachtlijsten aanpakken is keuzes maken

Wachtlijsten in de zorg is voor menige gemeenteraad een doorn in het oog. In vrijwel elk raadsdebat over zorg komt het aan de orde. Is er een neefje of een oud-tante die ergens moet wachten, dan zijn de raadsvragen al snel gesteld. Op zich een logische reactie. Niemand vindt wachten fijn en iedereen...

 / No Comments  / in Geen categorie

Hoe universeel zijn Rekenkamerconclusies over wijkteams Rotterdam?

Vorige week publiceerde de Rekenkamer Rotterdam een vernietigend rapport over de sociale wijkteams in de havenstad. De beoogde transformatie is niet bereikt, er zijn flagrante tekortkomingen en bovendien worden veel van de problemen door de gemeente ontkend. Op basis van onderzoek de afgelopen jaren...

 / No Comments  / in Geen categorie

Duurzame gemeente gaat niet vanzelf…

Een duurzame gemeente is hip zo blijkt uit het NRC. Inmiddels komt duurzaamheid of groen terug in de titels van maar liefst 60 collegeakkoorden die onlangs zijn gesloten. Uiteraard komt deze hype niet uit de lucht vallen. Het is de noodzakelijke consequentie van de klimaatverandering om ons heen. Du...

 / No Comments  / in Geen categorie

Privacywetgeving is een belang, geen dogma!

“Het kind is overleden, niemand had door dat het misging. Gelukkig hebben we ons wel netjes aan het privacy protocol gehouden!” Gelukkig overlijden er niet vaak kinderen door geweld. Toch zou bij menige gemeente in Nederland bovenstaand citaat van toepassing kunnen zijn als het toch een keer geb...

 / No Comments  / in Geen categorie

Brengt 2018 politisering van het sociaal domein?

Brengt 2018 politisering van het sociaal domein? Een tijdje geleden las ik in een vakblad voor de overheid dat sinds 2015 de decentralisaties binnen gemeenteraden behoorlijk politiek-neutraal waren verlopen. Enerzijds vond men door alle partijen heen dat er prioriteit moest worden gegeven aan de inv...

 / No Comments  / in Geen categorie

Aanbesteden sociaal domein op kwaliteit of schoonschrijven?

De afgelopen jaren was aanbesteden sociaal domein bij veel gemeenten aan de orde. Jeugdhulp, Wmo-voorzieningen of welzijnstaken werden op allerlei plekken via bestekken in de markt gezet. Het traditionele subsidiepad werd losgelaten, waarna een Europese aanbesteding dikwijls de nieuwe marsroute was....

 / No Comments  / in Geen categorie

Contractmanagement jeugdhulp: de zorg die was afgesproken?!

Vorige week mocht ik bij de Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland-Zuid een workshop verzorgen over contractmanagement jeugdhulp. Een actueel thema, want bij de meeste gemeenten in de regio’s Zuid-Holland-Zuid en Rijnmond zijn zojuist aanbestedingstrajecten afgerond voor de inkoop van jeugdhulp vo...

 / No Comments  / in Geen categorie

Meer democratie dankzij regeerakkoord

“De democratie wordt afgeschaft!” Deze opmerking hoorde ik gisteren van een Tweede Kamerlid dat onlangs de parlementaire gebruiken in ons land tartte door in een soldatenpakje naar een debat te komen. Hij doelde hiermee op de afschaffing van het raadgevend referendum in het regeerakkoord. Gek, w...

 / No Comments  / in Geen categorie

Relatief minder allochtone jongeren jeugdhulp

In 2016 ontvingen relatief minder allochtone jongeren jeugdhulp, dan jongeren met een autochtone achtergrond. Vorige week publiceerde het CBS de Rapportage Jeugdhulp in 2016. In het rapport staan tal van cijfers die inzicht geven in hoe de wereld van de jeugdhulp eruit ziet, sinds de invoering van d...

 / No Comments  / in Geen categorie