Blog

Help, mijn kind wil sporten!

Deze week was ik bij een avond met ouders van kinderen die in zorg zijn. Het doel was om ervaringen op te tekenen, die gebruikt zouden kunnen worden bij de inkoop van nieuwe jeugdhulp voor 2018. Het was een indrukwekkende avond. Ik vond het bijzonder hoe toegewijd de aanwezige ouders zich 24/7 voor ...

 / No Comments  / in Geen categorie

Kan remgeld helpen bij sturing in de zorg?

Remgeld als middel om de sturing in de zorg te verbeteren? Veel gemeenten piekeren over hoe ze de kwaliteit en de kosten van hun zorg in de hand kunnen houden. Budgetplafonds, resultaatbekostiging, teambudgetten, prestatie-indicatoren, het zijn allemaal voorbeelden die de revue passeren in Nederland...

 / No Comments  / in Geen categorie

Oneindige of eindige zorg? Een indianenverhaal…

In zijn boek “De Overgave”, beschrijft Arthur Japin de gebruiken van de Comanche-indianen. Wanneer bij hen iemand heel oud en zorgbehoevend is geworden en daardoor een belemmering wordt voor het functioneren van de stam, nemen ze afscheid. Japin beschrijft intens hoe een familie met een oude opa...

 / No Comments  / in Geen categorie

Zorginkoop met preferente aanbieders

Bij veel gemeenten staat zorginkoop momenteel hoog op de agenda. Het dilemma is soms dat je aan de ene kant scherpte wil aanbrengen in het aanbod, maar tegelijkertijd niet allerlei partijen wil uitsluiten. Dit laatste kan bijvoorbeeld het geval zijn in een gemeente waar veel kleine aanbieders actief...

 / No Comments  / in Geen categorie

Geldtekort jeugdzorg Almere, het begin?

Deze week werd bekend (NRC) dat in Almere kinderen geen jeugdzorg meer krijgen omdat het geld op is. Gemeenten met een lege zorgportemonnee zullen we de komende tijd vaker gaan zien. Hun focus was de afgelopen anderhalf jaar op het optuigen van zorg. Het is zaak dat ze nu hun financiële bedrijfsvoe...

 / No Comments  / in Geen categorie

Wijkteam met de privacy van een aquarium?

Hoe is de privacy geregeld in het wijkteam? Hoe voorkomt de gemeente dat in het buurthuis bekend wordt dat jouw kind met psychische problemen klant is bij het wijkteam? In het kader van het benchmarkonderzoek naar wijkteams heb ik de afgelopen maanden 47 wijkteammedewerkers geïnterviewd. Eén van...

 / No Comments  / in Geen categorie

Transformatie sociaal domein: wij of zij?

  Wie is aan zet bij de transformatie sociaal domein? De transitie naar aanleiding van de decentralisaties is een feit. Er is een Jeugdwet, een Participatiewet, een Wet Passend Onderwijs en de Awbz is naar de Wmo. Het eerste stof is neergedaald, het is nu tijd voor de transformatie sociaal dome...

 / 1 Comments  / in Geen categorie

Van achter naar voor, de tijd is rijp!

Van achter naar voor ! was één van de belangrijkste motto’s bij de decentralisaties van de Awbz naar de Wmo en van de jeugdzorg naar de gemeente. Tot nu toe is dat nog maar beperkt gelukt. Toch is er nu wel het momentum om alsnog door te zetten en het voorveld in stelling te brengen. […]

 / No Comments  / in Blog

Nieuwe marktverhoudingen voor Jeugdhulp en WMO

  Dit weekend stond er een artikel in het NRC, waarin werd aangegeven hoe in diverse sectoren marktverhoudingen zullen gaan veranderen. Het voorbeeld daarbij is de taxiwereld met Uber en de hotelbranche met Airbnb. Er kunnen verschillende lessen geleerd worden. Ik heb geprobeerd te kijken wat ...

 / No Comments  / in Geen categorie

Bewonersavond vluchtelingen, waar is de Kralingse methode?

Wekelijks zien we op het journaal bewonersavonden over de komst van vluchtelingen naar een gemeente. Dikwijls lopen de emoties hoog op en loopt het behoorlijk uit de hand. De setting is meestal een gemeentebestuur op een podium en daar recht tegenover (hoe organiseer ik een goede confrontatie?) een ...

 / Reacties uitgeschakeld voor Bewonersavond vluchtelingen, waar is de Kralingse methode?  / in Blog