Geen categorie

Marktwerking in de zorg heeft voordelen

Marktwerking in de zorg is doorgeslagen. Dat was het pleidooi van minister Hugo de Jonge in de afgelopen weken voorafgaand aan de verkiezingen. Mij viel op dat het een soort mantra was waar weinig nuance in zat. Ik heb mij erover verbaasd dat allerlei problemen in de zorg worden toegeschreven aan ma...

 / No Comments  / in Geen categorie

Kostenbeheersing lokale zorg vergt holistische aanpak

Kostenbeheersing van de lokale zorg staat momenteel bij menige zorgaanbieder en gemeente hoog op de agenda. In veel plaatsen is er sprake van overschrijding van de budgetten. De spelers in het sociaal domein moeten het tij keren. Het in de hand krijgen en houden van de kosten, vergt een aanpak op me...

 / No Comments  / in Geen categorie

Budgetplafond voor lokale zorg wel of niet?

Moet je als gemeente een budgetplafond instellen om je zorgkosten te beheersen, zoals bijvoorbeeld in Eindhoven? Een makkelijk ja of nee valt niet te geven. Er zijn veel haken en ogen. Een budgetplafond houdt in dat de gemeente een budgetgrens afspreekt met zorgaanbieders, waar de zorgkosten niet bo...

 / No Comments  / in Geen categorie

Wijkteams zijn duurder, wat nu?

Wijkteams leiden tot duurdere zorg, dan een aanpak zonder wijkteams. Op hoofdlijnen is dat de conclusie van het vorige week gepresenteerde CPB-onderzoek. In de reacties hierop, zie ik behoorlijk wat nuancering en soms ook bagatellisering. “Dit is Wmo, voor jeugd werkt het anders.” “Op lange te...

 / No Comments  / in Geen categorie

Preventie of zware zorg? Wat aandacht krijgt groeit!

Van achter naar voor! Meer preventie en minder zware zorg, dat waren de belangrijkste opdrachten bij de decentralisaties van de zorg. Transformeren, het voorveld sterker maken en voorkomen dat langdurig zware hulp is vereist. Op basis hiervan zou je verwachten dat gemeenten momenteel hard bezig zijn...

 / No Comments  / in Geen categorie

Wachtlijsten aanpakken is keuzes maken

Wachtlijsten in de zorg is voor menige gemeenteraad een doorn in het oog. In vrijwel elk raadsdebat over zorg komt het aan de orde. Is er een neefje of een oud-tante die ergens moet wachten, dan zijn de raadsvragen al snel gesteld. Op zich een logische reactie. Niemand vindt wachten fijn en iedereen...

 / No Comments  / in Geen categorie

Hoe universeel zijn Rekenkamerconclusies over wijkteams Rotterdam?

Vorige week publiceerde de Rekenkamer Rotterdam een vernietigend rapport over de sociale wijkteams in de havenstad. De beoogde transformatie is niet bereikt, er zijn flagrante tekortkomingen en bovendien worden veel van de problemen door de gemeente ontkend. Op basis van onderzoek de afgelopen jaren...

 / No Comments  / in Geen categorie

Duurzame gemeente gaat niet vanzelf…

Een duurzame gemeente is hip zo blijkt uit het NRC. Inmiddels komt duurzaamheid of groen terug in de titels van maar liefst 60 collegeakkoorden die onlangs zijn gesloten. Uiteraard komt deze hype niet uit de lucht vallen. Het is de noodzakelijke consequentie van de klimaatverandering om ons heen. Du...

 / No Comments  / in Geen categorie

Privacywetgeving is een belang, geen dogma!

“Het kind is overleden, niemand had door dat het misging. Gelukkig hebben we ons wel netjes aan het privacy protocol gehouden!” Gelukkig overlijden er niet vaak kinderen door geweld. Toch zou bij menige gemeente in Nederland bovenstaand citaat van toepassing kunnen zijn als het toch een keer geb...

 / No Comments  / in Geen categorie

Brengt 2018 politisering van het sociaal domein?

Brengt 2018 politisering van het sociaal domein? Een tijdje geleden las ik in een vakblad voor de overheid dat sinds 2015 de decentralisaties binnen gemeenteraden behoorlijk politiek-neutraal waren verlopen. Enerzijds vond men door alle partijen heen dat er prioriteit moest worden gegeven aan de inv...

 / No Comments  / in Geen categorie