Bedrijfsvoering

bedrijfsvoering2Besparen, Stroomlijnen, Sturen, Aanscherpen, Bezuinigen.

De sturing en beheersing van zowel de primaire als de ondersteunende processen binnen een organisatie moeten goed zijn. Burgers willen niet dat termijnen worden overschreden, huurders willen geen onterechte aanmaningen, klanten willen geen fouten en toezichthouders willen geen verspilling.

Ik ondersteun u graag bij het verbeteren van uw bedrijfsvoering door:
– begeleiden van bezuinigingen
– stroomlijnen van processen
– aanscherpen prestatie-indicatoren
– vraaggericht werken
– verbeteren opdrachtgeverrol
– implementeren Plan Do Check Act cyclus
– proces en organisatie aanpassen aan nieuwe wetgeving.

Voor meer info bel nu: 06-81449540 of mail:info@mdva.nl .

10-tips.bezuinigen.gemeente