Benchmark Wijkteams voor leren en verbeteren

bench

Nu in de meeste gemeenten sociale wijkteams actief zijn, is het van belang om te weten hoe zij het doen. Je wilt prestaties kunnen meten, om te sturen, te leren en te verbeteren. Dat is lastig want zijn er goede en bruikbare data voor handen? Wordt er goed geregistreerd en worden de goede dingen geregistreerd? Medewerkers hebben het erg druk en zijn al veel tijd kwijt aan bijzaken. Hoe dan toch?

Benchmark wijkteams
De benchmark wijkteams geeft een snel inzicht in hoe het team functioneert op verschillende resultaatgebieden. Doordat teams onderling binnen de gemeente worden vergeleken en met teams van buiten de gemeente, wordt leren en verbeteren mogelijk. De administratieve lasten en workload voor medewerkers is zeer beperkt.

benchmark wijkteam
Samenwerking met universiteiten
De benchmark is ontwikkeld in samenwerking met de Universiteit van Leiden en de Erasmus Universiteit. Het Bollenmodel (zie onder) is daarbij gecombineerd met een model over High Performance Teams. Hierdoor kan gekeken worden in hoeverre een wijkteam de eigenschappen heeft van een goed presterend team.

Bollen-model
Om de resultaten van wijkteams te meten is het Bollen-model ontwikkeld (zie afbeelding). Zie ook publicaties hierover op de site van Sociale Vraagstukken door Prof. Dr. Tom van Yperen en door Michel de Visser.

De benchmark wijkteams geeft informatie over hoe het team functioneert op de volgende dimensies (bollen):

Bollenmodel

– Hulp (wordt goede hulp geleverd?)
– Geld (is het efficiënt en binnen budget?)
– Klant (zijn de cliënten tevreden?)
– Wijk (wordt de verbinding met de wijk gemaakt?)
– Team (hoe draait het team?)

 

Progressie?
De afgelopen jaren hebben heel wat gemeenten en wijkteams zich op deze manier laten benchmarken. Hierdoor is ook een vergelijking in de tijd mogelijk. Hoe doen we het ten opzichte van vorig jaar?

Bel nu voor meer info of deelname: 06-81449540 of info@mdva.nl .