Decentralisaties

decent_mdvaDecentralisatie Jeugdzorg, Awbz-Wmo, Passend Onderwijs en Participatiewet.

Er moet heel veel tegelijk opgepakt worden. Er zijn krappe deadlines en wie doorziet het speelveld? Het is fijn als iemand over de beleidsterreinen heen kan meedenken en tegelijkertijd ook feeling heeft met wat een gemeenteraad of een raad van toezicht wil. Van transitie naar transformatie klinkt mooi, maar er kleven veel mitsen en maren aan. Wie kan er snel en zelfstandig aan de slag?

Op het gebied van jeugdzorg, begeleiding (Awbz), werk en inkomen en passend onderwijs zijn veel taken naar de gemeenten gedecentraliseerd.
Ik help u graag met:
– Workshop inventarisatie kansen/bedreigingen
– Aanbesteding of offerte
– Synergie met andere decentralisaties
– Procesbegeleiding
– Prestatiemonitor en sturing wijkteams
– Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse
– Resultaatgerichte inkoop

Voor meer info, neem contact op: 06-81449540 of info@mdva.nl.
Meld u nu hier aan om mee te discussiëren of vragen te stellen via de LinkedIn-groep over Awbz-Wmo. Inmiddels heeft deze groep meer dan 10.000 leden.
Voor meer informatie op dit gebied zie ook:www.lokaal-actief.nl