Procesmanagement

side-procesKwartiermaken,  Procesbegeleiding, Analyseren,  Evalueren.

Of het nu gaat om gezamenlijke inkoop, scheiden van wonen en zorg, voortijdig schoolverlaten of woonzorgzones, het samenwerken tussen ketenpartners is er essentieel.

Het sleutelwoord hierbij is procesbegeleiding. Het analyseren, ontwerpen, begeleiden en evalueren van complexe bestuurlijke processen waarin uiteenlopende en vaak strijdige belangen spelen. Bij procesbegeleiding of procesregie gaat het erom om draagvlak te verwerven, weerstanden te overwinnen en impasses te voorkomen. Alle neuzen dezelfde kant op krijgen, zodat daarna de spelers gezamenlijk tot een resultaat komen.

Ik help u graag met:
– procesontwerp
– procesbegeleiding
– stakeholdermanagement

Voor meer info bel nu: 06-81449540 of mail:info@mdva.nl

Download-10tips-proces