Strategie

Strategie-pictureOrganisatie, Begeleiden, Visieontwikkeling, Faciliteren, Beleid.

Wat voor organisatie zijn we nu en waar willen we op de lange termijn heen? Doen we de dingen omdat we dat altijd al zo deden, of hebben we een duidelijke visie? Hoe actueel is onze visie nog in een veranderde omgeving? Een strategie is het kompas om op te varen. Een permanent kader om beleidskeuzes af te kunnen wegen en consistent beleid te kunnen voeren.

Ik help u graag uw strategie aan te scherpen door:
– begeleiden kerntakendiscussie
– visieontwikkeling
– faciliteren heisessies
– keuze strategische samenwerking

Voor meer info bel nu: 06-81449540 of mail:info@mdva.nl .