Publicaties

publicaties

Hoe verder? Reflecties bij de transformatie van het sociaal domein. Twaalf interviews met hoofdrolspelers.
 binnenlandsbestuur
“Wijkteammedewerker vaak niet bewust van kosten zorg”, interview voor Binnenlands Bestuur, 4 september 2016. Link

 

wijkteams-met-budgetverantwoordelijkheid
Drs J.A. Smid en drs M. de Visser; “Wijkteams met budgetverantwoordelijkheid. Verandert het spel in de zorg?” In: Zorgmarkt, nummer 1, januari 2014, p242-241. Link
 sociale-vraagstukken3  

Drs M. de Visser, “Grip op het sociaal domein: prestaties van wijkteams meten”. Op website: Sociale Vraagstukken, 28 september 2015. Link

Drs O.F. Scheidel en drs M. de Visser; “Zorg voor het kind én zorg voor het geld.” In: Provincie & Gemeente, jaargang 64, nummer 2, april 2013, p.3. Link

Drs S. Cloudt en drs M. de Visser; “Stakeholdermanagement: verplicht nummer of samen de taart vergroten?” In: KWH Magazine, nummer 2, 2012, p. 10-12. Link

Drs M. de Visser; “Grip op welzijn.” In: Tijdschrift voor sociale vraagstukken, no. 9, september 2011, p.26-27. Link

Drs M. de Visser; “Innoveer welzijn: sluit buurthuis.” In: Binnenlands Bestuur, 29 oktober 2010, p.36. Link

Drs M. de Visser; “Help, bezuinigingen.” In: Provincie & Gemeente, jaargang 61, nummer 2, febr. 2010, p.1-2. Link

P. Bekker, P. Koster, G. Kreugel, dr J. Onstenk en drs M. de Visser: Samen scholen in een prachtwijk. Juli 2009, Uitgeverij SWP, Amsterdam. Link

Drs J.W.J. van Iperen en drs M. de Visser; “Het vraagwijzerloket is geopend en nu…” In: Zorg & Welzijn, nummer 6, 4 juni 2008, p. 35. Link

Drs M. de Visser; “Aanpak achterstandswijken vraagt om gemeentelijke regie.” In: Provincie & Gemeente, jaargang 59, nummer 1, jan/febr. 2008, p. 8-9. Link

Drs D. van Maanen en drs M. de Visser; “Bij meer samenwerking minder jeugdwerkloosheid.” In: B&G, april 2004, p.8-11. Link

Drs E.S. Derks, drs J. Stadens en drs M. de Visser; “Een reisverslag uit het land van het dualisme, de eerste ervaringen met de programma-begroting en hoe nu verder.” In: Overheidsmanagement 2/2004
p.43-46. Link

Comments are closed.