MDVA

Transformatie Sociaal Domein  Advies – Interim – Gemeente  Wonen –  Zorg – Welzijn   Strategie – Inkoop – Bedrijfsvoering

Screen Shot 2013-12-09 at 15.13.56 Organisatie herzien en aanpak bijstellen?
Screen Shot 2013-12-09 at 15.13.56 Evalueren beleid en transformatie sociaal domein?
Screen Shot 2013-12-09 at 15.13.56 Resultaten van het wijkteam meten, benchmarken en sturen?
Screen Shot 2013-12-09 at 15.13.56 Wat betekent de transformatie sociaal domein voor uw inkoop?
Screen Shot 2013-12-09 at 15.13.56 Wilt u betere ketensamenwerking tussen wonen, zorg en welzijn?

Voor meer info: 06-81449540 of info@mdva.nl
Volgen via Twitter kan ook: @micheldevisser


Diensten


Screen Shot 2013-12-09 at 15.13.56 Mijn profiel

Na als consultant en als wethouder gewerkt te hebben, wilde ik in 2010 mijn eigen adviespraktijk starten. Spannend, zou het lukken? Inmiddels heb ik een brede range aan opdrachten gedaan op het raakvlak van de lokale overheid, wonen, zorg en welzijn. Ik vind het leuk om nieuwe dingen te bedenken, en scherpte aan te brengen. Vaak doe ik de opdrachten alleen, soms in samenwerking met partners. Inspiratie doe ik op in verschillende bestuurlijke nevenfuncties.

Screen Shot 2013-12-09 at 15.13.56 Meld aan voor kwartaalnieuwsbrief

Screen Shot 2013-12-09 at 15.13.56 Opdrachten

Kwartiermaker monitoring en voorkoming Jeugdautoriteit

In opdracht van VWS het maken van een ontwikkelagenda en het opzetten van een afdeling die signaleert en voorkomt dat de continuïteit van jeugdhulp in gevaar komt voor de sinds 2019 gestarte Jeugdautoriteit.

Interim coördinator Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond

Voor de 15 regio-gemeenten heb ik de ambtelijke en bestuurlijke afstemming en besluitvorming georganiseerd en gefaciliteerd.

Evaluatie beleid en inrichting sociaal domein

Voor de gemeente Capelle aan den IJssel heb ik de inrichting van het jeugdstelsel sinds 2015 geëvalueerd. De uitkomsten en aanbevelingen zijn gepresenteerd aan de gemeenteraad.

Zorginkoopstrategie jeugdhulp gemeente Rotterdam

Voor de gemeente Rotterdam heb ik de inkoopstrategie voor de jeugdhulp ontwikkeld. Daarnaast heb ik een analyse gemaakt van hoe de gemeente voldoende besparingen kan realiseren om de taakstellingen te halen, die meekomen met de decentralisatie jeugdzorg.

Scheiden wonen en zorg, Woonstad Rotterdam

Voor de Rotterdamse woningcorporatie Woonstad heb ik een advies opgesteld over hoe zij zich kunnen voorbereiden op de door het kabinet beoogde scheiding van wonen en zorg. Ik heb dit specifiek gedaan vanuit het perspectief van de huurder.

Screen Shot 2013-12-09 at 15.13.56 Volg mij op Twitter

[AIGetTwitterFeeds ai_username=’micheldevisser’ ai_numberoftweets=’3′ ai_tweet_title= ‘ ‘]


 

Comments are closed.