MDVA

Advies – Interim – Gemeente  Wonen –  Zorg – Welzijn  Transformatie – Strategie  Inkoop – Bedrijfsvoering  Benchmark

Screen Shot 2013-12-09 at 15.13.56 Resultaten van het wijkteam meten, benchmarken en sturen?
Screen Shot 2013-12-09 at 15.13.56 Evalueren beleid en inrichting sociaal domein sinds decentralisatie?
Screen Shot 2013-12-09 at 15.13.56 Van een collegeprogramma duurzaamheid naar een visie en uitvoering?
Screen Shot 2013-12-09 at 15.13.56 Wat betekent de transformatie sociaal domein voor uw inkoop 2019?
Screen Shot 2013-12-09 at 15.13.56 Wilt u betere ketensamenwerking tussen wonen, zorg en welzijn?

Voor meer info: 06-81449540 of info@mdva.nl
Volgen via Twitter kan ook: @micheldevisser


Diensten


Screen Shot 2013-12-09 at 15.13.56 Mijn profiel

Na als consultant en als wethouder gewerkt te hebben, wilde ik in 2010 mijn eigen adviespraktijk starten. Spannend, zou het lukken? Inmiddels heb ik een brede range aan opdrachten gedaan op het raakvlak van de lokale overheid, wonen, zorg en welzijn. Ik vind het leuk om nieuwe dingen te bedenken, en scherpte aan te brengen. Vaak doe ik de opdrachten alleen, soms in samenwerking met partners. Inspiratie doe ik op als toezichthouder bij een zorginstelling en een kinderopvangorganisatie.

Screen Shot 2013-12-09 at 15.13.56 Meld aan voor kwartaalnieuwsbrief

Screen Shot 2013-12-09 at 15.13.56 Opdrachten

Interim coördinator Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond

Voor de 15 regio-gemeenten heb ik de ambtelijke en bestuurlijke afstemming en besluitvorming georganiseerd en gefaciliteerd.

Evaluatie beleid en inrichting sociaal domein

Voor de gemeente Capelle aan den IJssel heb ik de inrichting van het jeugdstelsel sinds 2015 geëvalueerd. De uitkomsten en aanbevelingen zijn gepresenteerd aan de gemeenteraad.

Zorginkoopstrategie jeugdhulp gemeente Rotterdam

Voor de gemeente Rotterdam heb ik de inkoopstrategie voor de jeugdhulp ontwikkeld. Daarnaast heb ik een analyse gemaakt van hoe de gemeente voldoende besparingen kan realiseren om de taakstellingen te halen, die meekomen met de decentralisatie jeugdzorg.

Scheiden wonen en zorg, Woonstad Rotterdam

Voor de Rotterdamse woningcorporatie Woonstad heb ik een advies opgesteld over hoe zij zich kunnen voorbereiden op de door het kabinet beoogde scheiding van wonen en zorg. Ik heb dit specifiek gedaan vanuit het perspectief van de huurder.

Implementatie resultaatgerichte bekostiging

De gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam heb ik ondersteund met de inkoop van de jeugdhulp voor 2018, de implementatie van een nieuw bekostigingsmodel en het inrichten van contractmanagement.

Screen Shot 2013-12-09 at 15.13.56 Volg mij op Twitter

micheldevisser @micheldevisser
Als je de hele dag thuis zit komen de tulpen veel beter tot zijn recht. Ik zou zeggen : "Steun de middenstand en ko… https://t.co/Ci9M1M2SaZ
Leidt marktwerking in de jeugdzorg tot bodemprijzen? https://t.co/WFef5XNS6I
Leidt marktwerking in de jeugdzorg tot een moordende prijsconcurrentie en een race to the bottom? https://t.co/U3pPvm77fe
Meer laden


 

Comments are closed.