Acht manieren om prestaties van wijkteams te meten

DSC_0144

De meeste gemeenten zijn volop bezig met het opstarten van wijkteams in het kader van de decentralisaties. Het is pionieren en het perfecte model bestaat niet. Juist daarom, is het van belang om inzicht te hebben in hoe de teams het doen, zodat er geleerd kan worden en eventueel bijgestuurd. Hoe zou je zicht kunnen krijgen op de prestaties? Hieronder 8 suggesties.

 

1. Meten van uitgaven/uren

Nog los van de vraag of een wijkteam een eigen budget heeft waar het verantwoordelijk voor is, zou periodiek een prognose (begroting) gemaakt kunnen worden van wat het wijkteam zal gaan uitgeven en/of hoeveel uur ze zullen inzetten. Periodiek moet dan gerapporteerd worden over de werkelijke realisatie en verschillen moeten worden toegelicht. Die toelichting is er belangrijk, omdat het niet altijd zo is, dat als er veel geld over is, er dan ook goed is gewerkt of vice versa.

 

2. Prestatie-indicatoren

Vooraf kunnen prestatie-indicatoren worden benoemd, waarop gemeten wordt en waarover wordt gerapporteerd. Deze kunnen input-gerelateerd zijn, maar idealiter zijn ze outcome-gerelateerd. Te denken valt aan: uren inzet per aandoening (input), tijd tussen aanmelding en behandeling (proces) of bewonerstevredenheid in een wijk (outcome).

 

3. Klanttevredenheid

Vooraf, tijdens en na een behandeltraject kan de cliënt gevraagd worden hoe hij de hulp ervaren heeft. Uiteraard heeft deze vorm zijn beperkingen, met name bij hulp in het gedwongen kader. Toch is het van belang om onder alle omstandigheden te weten wat de opvatting is van de cliënt.

 

4. Stakeholdertevredenheid

De huisarts, de woningcorporatie, de wijkverpleegkundige, de jongerenwerker en de wijkagent hebben ongetwijfeld allemaal een beeld over hoe het wijkteam functioneert. De beelden kunnen verschillen, maar bij elkaar opgeteld is het waardevolle informatie. Zorg dus dat die informatie opgehaald en gedeeld wordt.

 

5. Interne feedback

Binnen het wijkteam weten medewerkers dikwijls van elkaar wat er goed gaat en wat niet. Organiseer dus dat er intern geëvalueerd wordt, bijvoorbeeld door een vorm van 360 graden feedback binnen het team. Op die manier ontstaat inzicht in het functioneren van elk individu, maar ook van het team als geheel.

 

6. Benchmarking

Vergelijk de resultaten van het wijkteam, met die van andere teams elders. Op die manier ontstaat inzicht in waar het team, ten opzichte van anderen, goed in is en wat er beter kan. Voor grote steden kan dit waarschijnlijk tussen de verschillende teams binnen dezelfde stad. Voor kleinere gemeenten geldt dat dit in regionaal verband kan worden georganiseerd, waarbij gemeenten met elkaar vergeleken worden.

 

7. Inspectie/visitatie

In bijvoorbeeld het onderwijs, de zorg en bij woningcorporaties is veel ervaring met vormen van inspectie en visitatie. Hierbij wordt periodiek door een team van externe deskundigen een bepaald onderdeel van een organisatie “gescand” en wordt gekeken hoe er wordt gepresteerd. Iets dergelijks zou uiteraard ook voor wijkteams kunnen worden georganiseerd, bijvoorbeeld in het verlengde van de lokale rekenkamer. Waarschijnlijk kan ook dit het beste in regionaal verband worden opgepakt.

 

8. Combinaties

Om een goed beeld te krijgen van het presteren, is het zinvol om met meerdere brillen te kijken. Een combinatie van bovenstaande suggesties is dan raadzaam. Er moet dan dus een soort balanced scorecard voor het wijkteam worden gemaakt. Mogelijk dat ook kan worden aangesloten bij bestaande initiatieven zoals het Routine Outcome Monitoring (ROM) dat in gebruik is in de GGZ.

 

Wilt u hier eens verder over doorpraten of hebt u aanvullende ideeën? Laat het weten! M.devisser@mdva.nl

 / Reacties uitgeschakeld voor Acht manieren om prestaties van wijkteams te meten  / in Geen categorie

Comments are closed.