Begroting jeugdhulp, waar komt welk risico?

Een begroting voor jeugdhulp is er voor het Rijk, voor de gemeente en voor de zorgaanbieder. Daarbij moeten soms lastige keuzes worden gemaakt. Wie draait op voor welk risico?

1 miljard extra


Voor de zomer stelde het ministerie van VWS 1 miljard extra ter beschikking voor gemeenten, dat ingezet moet worden voor jeugdhulp. Het bedrag wordt uitgesmeerd over drie jaar. Op korte termijn is dit voor velen goed nieuws. De vraag is echter, hoe moet het na die drie jaar? In een ideale situatie is er heel veel innovatie, worden wijkteams beter, wordt zorg goedkoper, lossen ouders meer zelf op en is het extra geld over drie jaar niet meer nodig. Maar wat als dat niet zo is en hoe moet je daar nu in je begroting mee omgaan?

Onzekerheid Rijk


De eerste onzekerheid ligt bij het Rijk. Waarom hebben zij niet structureel extra geld vrijgemaakt? Is dit om druk op gemeenten te houden of viel er botweg niet meer binnen te halen bij de onderhandelingen over de voorjaarsnota? Gaat het ministerie van VWS zich inzetten om het extra geld structureel te maken? Interessante vragen.

Onzekerheid gemeenten


Gegeven de huidige situatie is de vraag voor gemeenten of zij het extra geld incidenteel voor drie jaar moeten begroten voor jeugdhulp of structureel? De meeste boekhouders en bedrijfseconomen zoals ik zelf, zullen zeggen dat je moet uitgaan van het voorzichtigheidsprincipe en dat je het niet structureel mag opnemen. Onlangs bleek echter in Binnenlands Bestuur dat menige gemeente het toch structureel inboekt. Als je dat doet, hoef je namelijk nu niet te bezuinigen. De gemeente neemt dan dus een risico, want ze rekenen zich rijker dan ze zijn en gokken erop dat het Rijk ook na die drie jaar wel extra geld zal geven.

Onzekerheid zorgaanbieders


Stel dat je behoedzaam boekhoudt, dan betekent het dat je richting zorgaanbieders duidelijk moet maken dat het extra geld er alleen op korte termijn is. Dit is lastig voor lange termijn contracten. In feite komt dan het risico bij de aanbieders. Zij moeten er rekening mee houden dat hun omzet mogelijk lager wordt over drie jaar. Dit kan consequenties hebben voor de innovatie, de investeringen die je wilt doen of het aantal mensen dat je in dienst kunt nemen met een vast contract.

Zekerheid begroting jeugdhulp gewenst


Uiteraard zijn risico’s van fluctuerende budgetten niet nieuw. Toch is het nuttig om tijdig na te denken over wat er op lange termijn nodig is en dat dan ook te reserveren en te communiceren. Deze noodzaak is er op alle niveaus. Zekerheid over je budgettaire ruimte en wat je kan investeren komt kwaliteit en slagkracht ten goede.

Meer lezen?
Zorgakkoord nodig zoals klimaatakkoord
Kostenbeheersing lokale zorg vergt holistische aanpak
Kostenbeheersing sociaal domein

 / Reacties uitgeschakeld voor Begroting jeugdhulp, waar komt welk risico?  / in Geen categorie

Comments are closed.