Blog

Sociaal domein transformeren of eerst beter uitproberen?

Het sociaal domein transformeren is het motto van menige zorgaanbieder en gemeente. Na de transitie komt de transformatie. Er zijn financiële tekorten en die komen omdat we nog niet genoeg hebben getransformeerd. Ruim baan voor de transformatie! Ja het is hip en hype, maar moet het de hoogste prior...

 / Reacties uitgeschakeld voor Sociaal domein transformeren of eerst beter uitproberen?  / in Geen categorie

Marktwerking in de zorg heeft voordelen

Marktwerking in de zorg is doorgeslagen. Dat was het pleidooi van minister Hugo de Jonge in de afgelopen weken voorafgaand aan de verkiezingen. Mij viel op dat het een soort mantra was waar weinig nuance in zat. Ik heb mij erover verbaasd dat allerlei problemen in de zorg worden toegeschreven aan ma...

 / Reacties uitgeschakeld voor Marktwerking in de zorg heeft voordelen  / in Geen categorie

Kostenbeheersing lokale zorg vergt holistische aanpak

Kostenbeheersing van de lokale zorg staat momenteel bij menige zorgaanbieder en gemeente hoog op de agenda. In veel plaatsen is er sprake van overschrijding van de budgetten. De spelers in het sociaal domein moeten het tij keren. Het in de hand krijgen en houden van de kosten, vergt een aanpak op me...

 / Reacties uitgeschakeld voor Kostenbeheersing lokale zorg vergt holistische aanpak  / in Geen categorie

Budgetplafond voor lokale zorg wel of niet?

Moet je als gemeente een budgetplafond instellen om je zorgkosten te beheersen, zoals bijvoorbeeld in Eindhoven? Een makkelijk ja of nee valt niet te geven. Er zijn veel haken en ogen. Een budgetplafond houdt in dat de gemeente een budgetgrens afspreekt met zorgaanbieders, waar de zorgkosten niet bo...

 / Reacties uitgeschakeld voor Budgetplafond voor lokale zorg wel of niet?  / in Geen categorie

Wijkteams zijn duurder, wat nu?

Wijkteams leiden tot duurdere zorg, dan een aanpak zonder wijkteams. Op hoofdlijnen is dat de conclusie van het vorige week gepresenteerde CPB-onderzoek. In de reacties hierop, zie ik behoorlijk wat nuancering en soms ook bagatellisering. “Dit is Wmo, voor jeugd werkt het anders.” “Op lange te...

 / Reacties uitgeschakeld voor Wijkteams zijn duurder, wat nu?  / in Geen categorie

Preventie of zware zorg? Wat aandacht krijgt groeit!

Van achter naar voor! Meer preventie en minder zware zorg, dat waren de belangrijkste opdrachten bij de decentralisaties van de zorg. Transformeren, het voorveld sterker maken en voorkomen dat langdurig zware hulp is vereist. Op basis hiervan zou je verwachten dat gemeenten momenteel hard bezig zijn...

 / Reacties uitgeschakeld voor Preventie of zware zorg? Wat aandacht krijgt groeit!  / in Geen categorie

Wachtlijsten aanpakken is keuzes maken

Wachtlijsten in de zorg is voor menige gemeenteraad een doorn in het oog. In vrijwel elk raadsdebat over zorg komt het aan de orde. Is er een neefje of een oud-tante die ergens moet wachten, dan zijn de raadsvragen al snel gesteld. Op zich een logische reactie. Niemand vindt wachten fijn en iedereen...

 / Reacties uitgeschakeld voor Wachtlijsten aanpakken is keuzes maken  / in Geen categorie

Hoe universeel zijn Rekenkamerconclusies over wijkteams Rotterdam?

Vorige week publiceerde de Rekenkamer Rotterdam een vernietigend rapport over de sociale wijkteams in de havenstad. De beoogde transformatie is niet bereikt, er zijn flagrante tekortkomingen en bovendien worden veel van de problemen door de gemeente ontkend. Op basis van onderzoek de afgelopen jaren...

 / Reacties uitgeschakeld voor Hoe universeel zijn Rekenkamerconclusies over wijkteams Rotterdam?  / in Geen categorie

Duurzame gemeente gaat niet vanzelf…

Een duurzame gemeente is hip zo blijkt uit het NRC. Inmiddels komt duurzaamheid of groen terug in de titels van maar liefst 60 collegeakkoorden die onlangs zijn gesloten. Uiteraard komt deze hype niet uit de lucht vallen. Het is de noodzakelijke consequentie van de klimaatverandering om ons heen. Du...

 / Reacties uitgeschakeld voor Duurzame gemeente gaat niet vanzelf…  / in Geen categorie

Privacywetgeving is een belang, geen dogma!

“Het kind is overleden, niemand had door dat het misging. Gelukkig hebben we ons wel netjes aan het privacy protocol gehouden!” Gelukkig overlijden er niet vaak kinderen door geweld. Toch zou bij menige gemeente in Nederland bovenstaand citaat van toepassing kunnen zijn als het toch een keer geb...

 / Reacties uitgeschakeld voor Privacywetgeving is een belang, geen dogma!  / in Geen categorie