Blog

Privacywetgeving is een belang, geen dogma!

“Het kind is overleden, niemand had door dat het misging. Gelukkig hebben we ons wel netjes aan het privacy protocol gehouden!” Gelukkig overlijden er niet vaak kinderen door geweld. Toch zou bij menige gemeente in Nederland bovenstaand citaat van toepassing kunnen zijn als het toch een keer geb...

 / Reacties uitgeschakeld voor Privacywetgeving is een belang, geen dogma!  / in Geen categorie

Brengt 2018 politisering van het sociaal domein?

Brengt 2018 politisering van het sociaal domein? Een tijdje geleden las ik in een vakblad voor de overheid dat sinds 2015 de decentralisaties binnen gemeenteraden behoorlijk politiek-neutraal waren verlopen. Enerzijds vond men door alle partijen heen dat er prioriteit moest worden gegeven aan de inv...

 / Reacties uitgeschakeld voor Brengt 2018 politisering van het sociaal domein?  / in Geen categorie

Aanbesteden sociaal domein op kwaliteit of schoonschrijven?

De afgelopen jaren was aanbesteden sociaal domein bij veel gemeenten aan de orde. Jeugdhulp, Wmo-voorzieningen of welzijnstaken werden op allerlei plekken via bestekken in de markt gezet. Het traditionele subsidiepad werd losgelaten, waarna een Europese aanbesteding dikwijls de nieuwe marsroute was....

 / Reacties uitgeschakeld voor Aanbesteden sociaal domein op kwaliteit of schoonschrijven?  / in Geen categorie

Contractmanagement jeugdhulp: de zorg die was afgesproken?!

Vorige week mocht ik bij de Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland-Zuid een workshop verzorgen over contractmanagement jeugdhulp. Een actueel thema, want bij de meeste gemeenten in de regio’s Zuid-Holland-Zuid en Rijnmond zijn zojuist aanbestedingstrajecten afgerond voor de inkoop van jeugdhulp vo...

 / Reacties uitgeschakeld voor Contractmanagement jeugdhulp: de zorg die was afgesproken?!  / in Geen categorie

Meer democratie dankzij regeerakkoord

“De democratie wordt afgeschaft!” Deze opmerking hoorde ik gisteren van een Tweede Kamerlid dat onlangs de parlementaire gebruiken in ons land tartte door in een soldatenpakje naar een debat te komen. Hij doelde hiermee op de afschaffing van het raadgevend referendum in het regeerakkoord. Gek, w...

 / Reacties uitgeschakeld voor Meer democratie dankzij regeerakkoord  / in Geen categorie

Relatief minder allochtone jongeren jeugdhulp

In 2016 ontvingen relatief minder allochtone jongeren jeugdhulp, dan jongeren met een autochtone achtergrond. Vorige week publiceerde het CBS de Rapportage Jeugdhulp in 2016. In het rapport staan tal van cijfers die inzicht geven in hoe de wereld van de jeugdhulp eruit ziet, sinds de invoering van d...

 / Reacties uitgeschakeld voor Relatief minder allochtone jongeren jeugdhulp  / in Geen categorie

Help, mijn kind wil sporten!

Deze week was ik bij een avond met ouders van kinderen die in zorg zijn. Het doel was om ervaringen op te tekenen, die gebruikt zouden kunnen worden bij de inkoop van nieuwe jeugdhulp voor 2018. Het was een indrukwekkende avond. Ik vond het bijzonder hoe toegewijd de aanwezige ouders zich 24/7 voor ...

 / Reacties uitgeschakeld voor Help, mijn kind wil sporten!  / in Geen categorie

Kan remgeld helpen bij sturing in de zorg?

Remgeld als middel om de sturing in de zorg te verbeteren? Veel gemeenten piekeren over hoe ze de kwaliteit en de kosten van hun zorg in de hand kunnen houden. Budgetplafonds, resultaatbekostiging, teambudgetten, prestatie-indicatoren, het zijn allemaal voorbeelden die de revue passeren in Nederland...

 / Reacties uitgeschakeld voor Kan remgeld helpen bij sturing in de zorg?  / in Geen categorie

Oneindige of eindige zorg? Een indianenverhaal…

In zijn boek “De Overgave”, beschrijft Arthur Japin de gebruiken van de Comanche-indianen. Wanneer bij hen iemand heel oud en zorgbehoevend is geworden en daardoor een belemmering wordt voor het functioneren van de stam, nemen ze afscheid. Japin beschrijft intens hoe een familie met een oude opa...

 / Reacties uitgeschakeld voor Oneindige of eindige zorg? Een indianenverhaal…  / in Geen categorie

Zorginkoop met preferente aanbieders

Bij veel gemeenten staat zorginkoop momenteel hoog op de agenda. Het dilemma is soms dat je aan de ene kant scherpte wil aanbrengen in het aanbod, maar tegelijkertijd niet allerlei partijen wil uitsluiten. Dit laatste kan bijvoorbeeld het geval zijn in een gemeente waar veel kleine aanbieders actief...

 / Reacties uitgeschakeld voor Zorginkoop met preferente aanbieders  / in Geen categorie