Blog

Effect Corona-crisis op financiën sociaal domein?

Voor de Corona-crisis stonden de financiën in het sociaal domein onder druk. Inmiddels is de wereld in een paar weken tijd drastisch veranderd. Wat betekent dit voor de lokale zorg? Voor de vraag, de kosten en de budgetten? Mijmeringen over hoe het zou kunnen gaan… Op korte termijn, vanaf nu ...

 / Reacties uitgeschakeld voor Effect Corona-crisis op financiën sociaal domein?  / in Geen categorie

Marktwerking in de zorg, feit of fictie?

Marktwerking in de zorg is de oorzaak van alle problemen. Klopt dat? Soms wel, soms niet, soms een beetje…. “Marktwerking leidt tot een moordende prijsconcurrentie en een race to the bottom in de jeugdhulp!”, zo hoorde ik deze week iemand beweren. Tsja.., is dat nou wel zo? Uit de Monitor geme...

 / Reacties uitgeschakeld voor Marktwerking in de zorg, feit of fictie?  / in Geen categorie

Abonnementstarief Wmo zuiverder en eerlijker

Sinds 1 januari geldt het vast abonnementstarief Wmo. Voorheen mochten gemeenten een variabele eigen bijdrage vragen aan mensen die Wmo-zorg nodig hebben. Veel gemeenten maakten de hoogte van deze bijdrage afhankelijk van het inkomen en/of de vermogenspositie van de desbetreffende inwoner. Vanaf nu ...

 / Reacties uitgeschakeld voor Abonnementstarief Wmo zuiverder en eerlijker  / in Geen categorie

Nu ook Urgenda-uitspraak voor de zorg?

Zou er voor de zorg ook een Urgenda-uitspraak kunnen komen? De Hoge Raad heeft zijn oordeel geveld. De overheid krijgt een bevel om meer te doen aan klimaatverbetering. Dit moet op grond van het Europees Mensenrechtenverdrag. Hierin staat dat de staat verplicht is burgers te beschermen tegen levensb...

 / Reacties uitgeschakeld voor Nu ook Urgenda-uitspraak voor de zorg?  / in Geen categorie

Trias politica in knel bij lokale zorg

De trias politica komt in de knel bij de lokale zorg. Montesquieu bedacht ooit de scheiding der machten met een wetgevende, een uitvoerende en een rechterlijke macht. Op gemeenteniveau: de gemeenteraad, het College van B&W en de rechter. Als het goed is, houden deze drie elkaar in evenwicht. Hel...

 / Reacties uitgeschakeld voor Trias politica in knel bij lokale zorg  / in Geen categorie

Begroting jeugdhulp, waar komt welk risico?

Een begroting voor jeugdhulp is er voor het Rijk, voor de gemeente en voor de zorgaanbieder. Daarbij moeten soms lastige keuzes worden gemaakt. Wie draait op voor welk risico? 1 miljard extra Voor de zomer stelde het ministerie van VWS 1 miljard extra ter beschikking voor gemeenten, dat ingezet moet...

 / Reacties uitgeschakeld voor Begroting jeugdhulp, waar komt welk risico?  / in Geen categorie

Zorgakkoord nodig, zoals klimaatakkoord

Een nationaal zorgakkoord is wat er nodig is. Hierbij kan geleerd worden van het klimaatakkoord. Voor zowel het klimaat als voor de zorg geldt, dat als er niets veranderd, de situatie in de toekomst onhoudbaar wordt. Voor beide thema’s geldt dat er een brede transformatie nodig is. Klimaat transfo...

 / Reacties uitgeschakeld voor Zorgakkoord nodig, zoals klimaatakkoord  / in Geen categorie

Transformeren sociaal domein: een sterker paard of een trein?

Het transport heeft ooit echt een ontwikkeling doorgemaakt door de komst van het spoor en door de ontwikkeling van de auto. Niet door paarden steeds harder te laten lopen, want daar bleek een grens aan te zitten. Transformeren in het sociaal domein moet! Het is nodig omdat het stelsel op lange termi...

 / Reacties uitgeschakeld voor Transformeren sociaal domein: een sterker paard of een trein?  / in Geen categorie

Sociaal domein transformeren of eerst beter uitproberen?

Het sociaal domein transformeren is het motto van menige zorgaanbieder en gemeente. Na de transitie komt de transformatie. Er zijn financiële tekorten en die komen omdat we nog niet genoeg hebben getransformeerd. Ruim baan voor de transformatie! Ja het is hip en hype, maar moet het de hoogste prior...

 / Reacties uitgeschakeld voor Sociaal domein transformeren of eerst beter uitproberen?  / in Geen categorie

Marktwerking in de zorg heeft voordelen

Marktwerking in de zorg is doorgeslagen. Dat was het pleidooi van minister Hugo de Jonge in de afgelopen weken voorafgaand aan de verkiezingen. Mij viel op dat het een soort mantra was waar weinig nuance in zat. Ik heb mij erover verbaasd dat allerlei problemen in de zorg worden toegeschreven aan ma...

 / Reacties uitgeschakeld voor Marktwerking in de zorg heeft voordelen  / in Geen categorie