Blog

Contractmanagement jeugdhulp: de zorg die was afgesproken?!

Vorige week mocht ik bij de Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland-Zuid een workshop verzorgen over contractmanagement jeugdhulp. Een actueel thema, want bij de meeste gemeenten in de regio’s Zuid-Holland-Zuid en Rijnmond zijn zojuist aanbestedingstrajecten afgerond voor de inkoop van jeugdhulp vo...

 / Reacties uitgeschakeld voor Contractmanagement jeugdhulp: de zorg die was afgesproken?!  / in Geen categorie

Meer democratie dankzij regeerakkoord

“De democratie wordt afgeschaft!” Deze opmerking hoorde ik gisteren van een Tweede Kamerlid dat onlangs de parlementaire gebruiken in ons land tartte door in een soldatenpakje naar een debat te komen. Hij doelde hiermee op de afschaffing van het raadgevend referendum in het regeerakkoord. Gek, w...

 / Reacties uitgeschakeld voor Meer democratie dankzij regeerakkoord  / in Geen categorie

Relatief minder allochtone jongeren jeugdhulp

In 2016 ontvingen relatief minder allochtone jongeren jeugdhulp, dan jongeren met een autochtone achtergrond. Vorige week publiceerde het CBS de Rapportage Jeugdhulp in 2016. In het rapport staan tal van cijfers die inzicht geven in hoe de wereld van de jeugdhulp eruit ziet, sinds de invoering van d...

 / Reacties uitgeschakeld voor Relatief minder allochtone jongeren jeugdhulp  / in Geen categorie

Help, mijn kind wil sporten!

Deze week was ik bij een avond met ouders van kinderen die in zorg zijn. Het doel was om ervaringen op te tekenen, die gebruikt zouden kunnen worden bij de inkoop van nieuwe jeugdhulp voor 2018. Het was een indrukwekkende avond. Ik vond het bijzonder hoe toegewijd de aanwezige ouders zich 24/7 voor ...

 / Reacties uitgeschakeld voor Help, mijn kind wil sporten!  / in Geen categorie

Kan remgeld helpen bij sturing in de zorg?

Remgeld als middel om de sturing in de zorg te verbeteren? Veel gemeenten piekeren over hoe ze de kwaliteit en de kosten van hun zorg in de hand kunnen houden. Budgetplafonds, resultaatbekostiging, teambudgetten, prestatie-indicatoren, het zijn allemaal voorbeelden die de revue passeren in Nederland...

 / Reacties uitgeschakeld voor Kan remgeld helpen bij sturing in de zorg?  / in Geen categorie

Oneindige of eindige zorg? Een indianenverhaal…

In zijn boek “De Overgave”, beschrijft Arthur Japin de gebruiken van de Comanche-indianen. Wanneer bij hen iemand heel oud en zorgbehoevend is geworden en daardoor een belemmering wordt voor het functioneren van de stam, nemen ze afscheid. Japin beschrijft intens hoe een familie met een oude opa...

 / Reacties uitgeschakeld voor Oneindige of eindige zorg? Een indianenverhaal…  / in Geen categorie

Zorginkoop met preferente aanbieders

Bij veel gemeenten staat zorginkoop momenteel hoog op de agenda. Het dilemma is soms dat je aan de ene kant scherpte wil aanbrengen in het aanbod, maar tegelijkertijd niet allerlei partijen wil uitsluiten. Dit laatste kan bijvoorbeeld het geval zijn in een gemeente waar veel kleine aanbieders actief...

 / Reacties uitgeschakeld voor Zorginkoop met preferente aanbieders  / in Geen categorie

Geldtekort jeugdzorg Almere, het begin?

Deze week werd bekend (NRC) dat in Almere kinderen geen jeugdzorg meer krijgen omdat het geld op is. Gemeenten met een lege zorgportemonnee zullen we de komende tijd vaker gaan zien. Hun focus was de afgelopen anderhalf jaar op het optuigen van zorg. Het is zaak dat ze nu hun financiële bedrijfsvoe...

 / Reacties uitgeschakeld voor Geldtekort jeugdzorg Almere, het begin?  / in Geen categorie

Wijkteam met de privacy van een aquarium?

Hoe is de privacy geregeld in het wijkteam? Hoe voorkomt de gemeente dat in het buurthuis bekend wordt dat jouw kind met psychische problemen klant is bij het wijkteam? In het kader van het benchmarkonderzoek naar wijkteams heb ik de afgelopen maanden 47 wijkteammedewerkers geïnterviewd. Eén van...

 / Reacties uitgeschakeld voor Wijkteam met de privacy van een aquarium?  / in Geen categorie

Transformatie sociaal domein: wij of zij?

Wie is aan zet bij de transformatie sociaal domein? De transitie naar aanleiding van de decentralisaties is een feit. Er is een Jeugdwet, een Participatiewet, een Wet Passend Onderwijs en de Awbz is naar de Wmo. Het eerste stof is neergedaald, het is nu tijd voor de transformatie sociaal domein. Doo...

 / 1 Comments  / in Geen categorie