Blog

Van achter naar voor, de tijd is rijp!

Van achter naar voor ! was één van de belangrijkste motto’s bij de decentralisaties van de Awbz naar de Wmo en van de jeugdzorg naar de gemeente. Tot nu toe is dat nog maar beperkt gelukt. Toch is er nu wel het momentum om alsnog door te zetten en het voorveld in stelling te brengen. […]

 / Reacties uitgeschakeld voor Van achter naar voor, de tijd is rijp!  / in Blog

Bewonersavond vluchtelingen, waar is de Kralingse methode?

Wekelijks zien we op het journaal bewonersavonden over de komst van vluchtelingen naar een gemeente. Dikwijls lopen de emoties hoog op en loopt het behoorlijk uit de hand. De setting is meestal een gemeentebestuur op een podium en daar recht tegenover (hoe organiseer ik een goede confrontatie?) een ...

 / Reacties uitgeschakeld voor Bewonersavond vluchtelingen, waar is de Kralingse methode?  / in Blog

Innovatie, in sociaal domein wat is er voor nodig?

  Enkele weken geleden schreef ik in een blog dat er vele soorten van innovatie zijn en dat innovatie eigenlijk een containerbegrip is. Behalve dat bij innovatie dus gekeken moet worden naar wat er onder wordt verstaan, is het belangrijk om na te denken wat randvoorwaarden zijn om het tot stand t...

 / Reacties uitgeschakeld voor Innovatie, in sociaal domein wat is er voor nodig?  / in Blog

Wordt innovatie het woord van 2014?

Innovatie, innovatie en innovatie dat is de mantra in het sociale domein. Het behoeft geen uitleg dat er veel moet veranderen op het gebied van welzijn, dat er met minder geld meer moet worden gedaan in de zorg en dat woningcorporaties de tering naar de nering moeten zetten. De oplossing voor dit al...

 / Reacties uitgeschakeld voor Wordt innovatie het woord van 2014?  / in Blog

Het verschil tussen Microsoft en de zorgsector?

Deze week werd bekend dat Steve Ballmer voortijdig vertrekt als topman van Microsoft. Hoewel de man een indrukwekkende staat van dienst heeft, is hij niet de geschikte persoon om het bedrijf te leiden in de fase waarin het nu zit. Microsoft verliest veel marktaandeel aan onder meer Google. Het bedri...

 / Reacties uitgeschakeld voor Het verschil tussen Microsoft en de zorgsector?  / in Blog

Decentralisatie jeugdzorg: zorgcontinuïteit + lage frictiekosten = risico gemeentebegroting!

In het kader van de decentralisatie van de jeugdzorg worden gemeenten geacht om zorgcontinuïteit te bieden. Dit houdt in dat kinderen die op 1 januari 2015 in zorg zijn, gedurende 2015 het recht op die zorg behouden. Op zich is dat een fijne maatregel, voor de kinderen die het betreft, maar uiteraa...

 / Reacties uitgeschakeld voor Decentralisatie jeugdzorg: zorgcontinuïteit + lage frictiekosten = risico gemeentebegroting!  / in Blog

Woningcorporaties moeten failliet kunnen…!

Als een woningcorporatie financieel in de problemen komt is er een garantiestructuur om de corporatie overeind te houden. Deze structuur houdt in dat in het geval van financiële problemen, andere corporaties bijspringen (via het WSW). Als dat onvoldoende helpt, bieden de gemeenten en het Rijk gezam...

 / Reacties uitgeschakeld voor Woningcorporaties moeten failliet kunnen…!  / in Blog

Aanpak salarissen corporatiesector populisme of realisme?

In de brief van minister Blok aan de Tweede Kamer over het akkoord op de woningmarkt, staat dat corporaties geacht worden de verhuurdersheffing en hun investeringen te betalen uit onder meer verlaging van salarissen in de corporatiesector. Ik vraag mij af waarom dat er staat. Het lijkt erop dat het ...

 / Reacties uitgeschakeld voor Aanpak salarissen corporatiesector populisme of realisme?  / in Blog

Eed van Hippocrates is drogreden van artsen GGZ in discussie over besparing

Gisteren is een advies uitgelekt van het College voor zorgverzekeringen (CVZ) over hoe in de toekomst goedkoper gewerkt kan worden in de geestelijke gezondheidszorg. Een belangrijk uitgangspunt daarbij zou dan moeten zijn dat verzekeraars het behandelen van vastgestelde ziektes nog wel vergoeden, ma...

 / Reacties uitgeschakeld voor Eed van Hippocrates is drogreden van artsen GGZ in discussie over besparing  / in Blog

Er valt het nodige te besparen in de zorg, ik heb het zelf gezien

Vier weken geleden ben ik voor de tweede keer vader geworden. Een onvergetelijk moment! Gedurende de afgelopen periode hebben wij op diverse manieren te maken gehad met vormen van zorg: thuiszorg, kraamzorg, ziekenhuis, verloskundigen, apotheek, etc. Onze algemene indruk is dat wij voortreffelijk zi...

 / Reacties uitgeschakeld voor Er valt het nodige te besparen in de zorg, ik heb het zelf gezien  / in Blog