Duurzame gemeente gaat niet vanzelf…

Een duurzame gemeente is hip zo blijkt uit het NRC. Inmiddels komt duurzaamheid of groen terug in de titels van maar liefst 60 collegeakkoorden die onlangs zijn gesloten. Uiteraard komt deze hype niet uit de lucht vallen. Het is de noodzakelijke consequentie van de klimaatverandering om ons heen.

Duurzame gemeente giga opgave

De opgave is enorm en als de Parijsdoelstellingen worden teruggerekend naar gemeenteniveau dan moet er heel snel heel veel gebeuren. De vraag is alleen hoe? Er lijkt op veel plekken sprake te zijn van een prisonners dilemma. Bedrijven, woningcorporaties en particulieren willen mondjesmaat wel iets doen, maar in het geheel is het te weinig. Uitstellen of afwachten is nog te aantrekkelijk.

Vorige week sprak ik een gemeente waar volgens de doelstellingen jaarlijks ongeveer 500 particuliere woningen zouden moeten worden verduurzaamd. Met veel promotie en actieve campagnes weet de gemeente er misschien 50 per jaar gerealiseerd te krijgen. Er is te weinig prikkel om het te gaan doen.

Gisteren was ik bij een lezing van de Rijksbouwmeester, die aangaf dat er vanuit hele andere concepten gebouwd moet worden. Vroeger werd het ontwerp van een hut of huis bepaald door het haardvuur als middelpunt dat alles moest verwarmen. Daarna kwam er centrale verwarming, waardoor hele andere ontwerpen mogelijk werden. Nu zou er ontworpen moeten worden met duurzaamheid als vertrekpunt. Dat is beter dan de oude ontwerpen als vertrekpunt te blijven nemen en die wat aan te passen met isolatie en zonnepanelen. Een interessante gedachte.

Kort daarna sprak ik gisteren een architect die deze week op de Provada vastgoedbeurs was geweest. Alle bouwers hadden het daar over bouwen, bouwen en bouwen. Echter allemaal op de oude manier en zo ik begreep kwam het woord duurzaamheid er nauwelijks in voor. Is dat gek? Vermoedelijk niet, want zij bouwen voor de vraag en als er geen vraag is naar duurzaamheid, dan komt dat er niet.

Een gemeente die duurzaam wil worden heeft een enorme opgave. Een duurzaamheidscampagne of een zonnepanelenplan is nuttig, maar gaat het verschil niet maken. Er moet worden nagedacht over het inbouwen van prikkels die gaan zorgen voor een sterkere vraag. Voor al die nieuw aangestelde groene wethouders een mooie opdracht om daar eens iets op te vinden.

 / Reacties uitgeschakeld voor Duurzame gemeente gaat niet vanzelf…  / in Geen categorie

Comments are closed.