Wijkteam met de privacy van een aquarium?

wijkteam privacyHoe is de privacy geregeld in het wijkteam? Hoe voorkomt de gemeente dat in het buurthuis bekend wordt dat jouw kind met psychische problemen klant is bij het wijkteam? In het kader van het benchmarkonderzoek naar wijkteams heb ik de afgelopen maanden 47 wijkteammedewerkers geïnterviewd. Eén van de onderwerpen die aan bod kwamen was de wijze waarop privacy voor cliënten is geregeld. De reacties waren wisselend.

Het privacyvraagstuk voor klanten bevat verschillende componenten. In de eerste plaats gaat het om regels en procedures. Bij veel teams blijkt dat die er niet of nauwelijks zijn. Vaak hebben de moederorganisaties van de medewerkers wel dit soort protocollen, maar de gemeente en het wijkteam formeel niet. In de praktijk volgt men dus wat men vroeger gewend was. Vaak is dat wel goed, maar soms niet éénduidig omdat medewerkers andere achtergronden hebben.

Een volgend aspect is de ICT. Het gaat om wie welke rechten heeft in de systemen, maar ook hoe dat bijgehouden wordt als bijvoorbeeld medewerkers van functie veranderen. Verder kan gedacht worden aan de frequentie waarmee wachtwoorden moeten worden aangepast of de afscherming van printers. In de praktijk is dit vaak nog niet strak geregeld al komt er meer aandacht voor.

Archivering van documenten en data is eveneens een issue. Er zijn wijkteams waar medewerkers besloten om hun dossiers zelf iedere dag in hun tas mee naar huis te nemen, omdat ze het gevoel hadden dat het op hun werk niet veilig bewaard kon worden. Ook hier geldt dat er inmiddels verbetering is en dat er ook gemeenten zijn waar dit op orde is. Het is echter nog niet overal optimaal.

Tot slot gaat het ook om de wijze waarop gesprekken vertrouwelijk gevoerd kunnen worden. Veel medewerkers geven aan dat dit niet echt een probleem is, omdat men gesprekken vaak bij de klant thuis probeert te doen (keukentafelgesprek). Toch is dat vanwege tijdsdruk of veiligheidsissues niet altijd mogelijk en de vraag is wat dan de faciliteiten zijn. Bij sommige gemeenten zijn er afgesloten gespreksruimten waar dit prima kan. Er zijn echter ook wijkteams die kampen met een tekort aan ruimtes of in één geval, een ruimte die werd aangeduid als “het aquarium”. Een glazen hokje midden in een flexruimte waar alle medewerkers en klanten op het wachtbankje alle huilbuien van begin tot eind meemaken. Incidenteel valt hier dus ook nog wel wat te verbeteren.

Het privacyvraagstuk had de afgelopen anderhalf jaar niet overal de eerste prioriteit. Toch is het belangrijk en inmiddels is er bijna overal meer aandacht voor. Goed geregeld is het overal nog niet.

 / Reacties uitgeschakeld voor Wijkteam met de privacy van een aquarium?  / in Geen categorie

Comments are closed.