Effect Corona-crisis op financiën sociaal domein?

Voor de Corona-crisis stonden de financiën in het sociaal domein onder druk. Inmiddels is de wereld in een paar weken tijd drastisch veranderd. Wat betekent dit voor de lokale zorg? Voor de vraag, de kosten en de budgetten?

Mijmeringen over hoe het zou kunnen gaan…

 • Op korte termijn, vanaf nu tot halverwege volgend jaar, een toename van diverse zorgvragen. Voor een deel omdat zorg nu niet of minder goed heeft kunnen plaatsvinden (bijv. groepstherapie). Voor een ander deel omdat nieuwe problemen zijn ontstaan door bijvoorbeeld isolement en gezinsstress.
 • Op korte termijn geen daling van de kosten. Soms leveren aanbieders minder zorg en sparen ze bijvoorbeeld reiskosten uit. Echter, daar staan veel extra kosten tegenover voor bijvoorbeeld thuiswerken en ziekteverzuim. Zeker bij intramurale voorzieningen zijn er veel Corona-maatregelen die tot extra werk en meerkosten leiden.
 • Op korte termijn, tot eind dit jaar, voldoende budget omdat het Rijk tekorten vast zal bijleggen.
 • Op lange termijn, vanaf komend jaar en zeker vanaf 2022 lagere budgetten. Door de crisis zal er fors bezuinigd moeten worden op alle niveaus.
 • Op lange termijn, vanaf komend jaar, meer zorgvraag als resultante van de crisis (psychische gevolgen van werkloosheid en schuldenproblematiek, maar ook van gebrek aan sociaal contact door 1,5 meter-beleid, etc.).
 • Op lange termijn, vanaf komend jaar, besparingen door innovatie. Zorg op afstand en e-health krijgen een ongekende impuls. Maar ook doordat er op allerlei manieren knelpunten ontstaan in het werk, komen er veel sneller dan normaal nieuwe oplossingen (denk aan het in 2 weken bedachte beademingsapparaat door TU-Delft).
 • Op nog langere termijn, ook een afname van zorgvragen. Door herbezinning in de samenleving, meer aandacht voor zingeving en een grotere collectieve mentale weerbaarheid. We hebben andere verwachtingen van het leven en kunnen beter omgaan met lijden en tegenslag.

Conclusie:

 • De marges in de zorg zijn over het algemeen krap, er is weinig speelruimte.
 • De toekomst is zeer onvoorspelbaar met veel mogelijke schommelingen in vraag, kosten en budget.
 • Het bovenstaande grafiekje kan op minstens 237 andere manieren worden getekend en overal waar de lijntjes niet gelijk lopen ontstaat een probleem.
 • Het grafiekje kan sterk verschillen per zorgsoort of zorgaanbieder.
 • Om financiële ongelukken door corona in het sociaal domein te voorkomen, moet de komende jaren enorm veel flexibiliteit worden georganiseerd bij zowel financiers als uitvoerders van zorg, zowel op zorginhoud, als op bedrijfsvoering.

Meer lezen?

Of abonneer hier op de kwartaalnieuwsbrief.

 / Reacties uitgeschakeld voor Effect Corona-crisis op financiën sociaal domein?  / in Geen categorie

Comments are closed.