Help, mijn kind wil sporten!

kind sporten

Deze week was ik bij een avond met ouders van kinderen die in zorg zijn. Het doel was om ervaringen op te tekenen, die gebruikt zouden kunnen worden bij de inkoop van nieuwe jeugdhulp voor 2018. Het was een indrukwekkende avond. Ik vond het bijzonder hoe toegewijd de aanwezige ouders zich 24/7 voor de kinderen inzetten. Hoe ongelofelijk veel energie en doorzettingsvermogen ze ten toon spreiden en vooral, hoeveel liefde.

Wat verder opviel was dat ik had verwacht om heel veel terugkoppeling te krijgen op het functioneren van aanbieders die vooral zware zorg leveren (2e lijn). Echter, hoewel er zeker commentaar was, leek de essentie een heel andere: “Help, mijn kind wil sporten!”.

Veel aandacht gaat uit naar de 2e lijns zorg. Echter een belangrijke hulpvraag zit in het voorveld. Hoe kunnen kinderen met een aandoening, bijvoorbeeld autisme, meedoen op school en sporten? De vraag klinkt heel logisch, maar hoe krijg je het geregeld?

Volgens mij zijn er verschillende wegen. Ongeveer 10 jaar geleden was de voetbalclub HOV de eerste sportclub in Nederland die een psycholoog in dienst nam (ondersteund door de gemeente) om de voetbalclub te begeleiden in de omgang met kinderen met gedragsproblemen.

Een mogelijkheid kan misschien ook de organisatie Sportsupport zijn. Zij ondersteunen verenigingen onder meer met het laten sporten van mensen met een beperking.

Daarnaast gaat het er denk ik ook om, dat de verbinding tussen 2e en 0e lijn beter tot stand komt. Het adagium “van achter naar voor”, moet hier meer vorm krijgen doordat nieuwe samenwerkingen worden gezocht tussen zorginstanties en reguliere instellingen. Uiteraard gaat daarbij dan niet alleen om sport. Bovendien is het een tweerichtingsverkeer. De een moet de ander op zoeken en de ander de een.

Het klinkt vrij simpel, maar het is het niet, zeker niet als het om kinderen met complexe problematiek gaat. Toch kan er denk ik meer op ingezet worden dan nu gebeurt. De vraag is namelijk heel legitiem: help, mijn kind wil sporten!

 / Reacties uitgeschakeld voor Help, mijn kind wil sporten!  / in Geen categorie

Comments are closed.