Wijkteam integraal of niet?

integraal wijkteam

integraal wijkteam?

Veel gemeenten worstelen momenteel met de inrichting van hun wijkteams. De wijze waarop deze buurtploegen worden ingericht verschilt en vele varianten zien het licht. Ze verschillen qua formatie, expertise, gebiedsgrootte, takenpakket, financiering, aansturing en ongetwijfeld diverse andere dimensies. Eén vraag die daarbij dikwijls terugkomt is die over de integraliteit van het team. Hoe breed moet het zijn?

Opvallend is dat in Rotterdam de nieuwe coalitiepartijen in hun akkoord hebben opgenomen dat er zo snel mogelijk integrale teams moeten komen in de stad. Onder het vorige stadsbestuur werd nog ingezet op (voorlopig) aparte teams voor de doelgroepen volwassenen en jeugd en gezin. De vraag of dit verstandig is of niet, is in algemene zin moeilijk te beantwoorden.

Als we met een integraal team bedoelen, dat zo’n team cliënten van alle leeftijden kan bedienen en een zo breed mogelijk spectrum aan problematiek, dan zijn er verschillende overwegingen die in acht moeten worden genomen.

Omvang van het gebied

Naarmate de wijk of de gemeente kleiner is, zal het makkelijker zijn om te werken met een integraal team. Naar mate de wijk kleiner is, is er meer sprake van “ons kent ons”. De professionals hebben kortere lijnen met elkaar en kunnen meer “generalist” zijn. Zo zullen in een klein dorp enkele professionals samen al snel het overzicht hebben over de totale problematiek in die gemeenschap. In een wat grotere gemeente is dit lastiger, doordat wijken minder afgebakend zijn, er meer anonimiteit is, werkers in verschillende samenstellingen over de stad verdeeld zijn, etc.

Mate van specialisatie

Mijn eigen ervaring als bestuurder met buurtnetwerkachtige structuren is, dat er voor elk van de deelnemers in het team voldoende relevante casuïstiek moet zijn. Ik heb het meegemaakt dat een structuur op papier heel integraal was opgezet, maar in de praktijk uit elkaar viel omdat deelnemers veel overlegtijd kwijt waren aan casuïstiek die niet bij hun specialiteit hoorde. Naarmate teams integraler worden en/of deelnemers specialistischer ontstaat dit risico.

Integraliteit van problematiek

Veel problematiek is één-dimensionaal. Deze kan het snelst opgelost worden door één professional die er verstand van heeft, zonder dat het nodig is dat anderen er bij betrokken worden. In die gevallen is alle extra tijd (dan van die ene medewerker) die er aan besteed wordt vanuit een integraal wijkteam dus zonde. Vanuit deze optiek zou het misschien handig zijn om met tamelijk specialistische teams (werk en inkomen/wmo/jeugdwet) te werken en met integrale teams voor alleen die gevallen waar meer aan de hand is (multi-problem).

Bedrijfsvoering

Naarmate een team integraler wordt, wordt de bedrijfsvoering complexer. Er zijn meer financieringsvormen, meer sturingsindicatoren, meer-dimensionalere verantwoording, meer bestanden die gekoppeld moeten worden, etc. De bedrijfsvoering is geen doel op zich, maar moet ondersteunend zijn aan het grotere geheel. Wel is belangrijk om bij het opzetten van teams, rekening te houden met deze component.

 / Reacties uitgeschakeld voor Wijkteam integraal of niet?  / in Geen categorie

Comments are closed.