Leidt verdubbeling gemeentebegroting ook tot verdubbeling planning en control?

De hoeveelheid geld die gemeenten jaarlijks van het Rijk krijgen om hun taken uit te voeren, is sinds 1 januari als gevolg van de decentralisaties ongeveer verdubbeld. Voor de reguliere gemeentebegroting zijn door gemeenten tal van organisatorische waarborgen ingebouwd om te zorgen dat er niet meer wordt uitgegeven dan er binnenkomt. Er is een afdeling middelen met financieel geschoolde mensen, er is een controller, er is een planning- en control cyclus, er zijn voortgangsrapportages, audits, prestatie-indicatoren en nog veel meer.

En nu dat nieuwe deel dat er sinds 1 januari door de decentralisaties is bijgekomen…  Een belangrijk kenmerk van dit deel is dat het zeer onzeker is omdat het nieuw is. In tegenstelling tot de oude begroting, is dit deel erg onvoorspelbaar en moeilijk te doorgronden. Een groot financieel risico. Gemeenten zullen dus wel veel extra maatregelen hebben genomen om dit risico te kunnen beheersen….?!

Helaas, volgens mij is dat niet het geval. De aandacht van gemeenten ging enkele maanden geleden vooral uit naar de inkoop van de zorg en momenteel is de focus op het in stelling brengen van de wijkteams. Planning en control is een ondergeschoven kind. Het lijkt nu niet urgent, omdat het niet geregeld hebben van de planning en control pas over een jaar in alle ernst zichtbaar wordt. Echter, dan is het te laat en is de trein mogelijk al ontspoord.

In Rotterdam heeft de Gemeentelijke Rekenkamer om extra budget gevraagd, omdat de gemeente ter waarde van een half miljard aan nieuwe taken op haar bordje heeft gekregen. De gemeenteraad twijfelt nog, want “…er mag toch geen geld van zorg naar planning en control!”. Mij lijkt dat geen verstandige redenering. Als je het niet doet, schiet je jezelf in je voet. De beoogde efficiency verbetering zal niet worden gehaald zonder sturingsinformatie. Budgetoverschrijdingen zullen leiden tot grote problemen, die dan alsnog ten koste van de zorg zullen moeten worden opgelost.

Als gemeenten dus het enorme financiële risico dat ze lopen enigszins willen beteugelen, zullen ze nu heel snel fors moeten inzetten op een instrumentarium dat ze helpt de zorgkosten beheersbaar te houden. Je redt het dan niet met een paar extra uurtjes voor de huidige afdeling Middelen of een kwartaalrapportage van het aantal cliënten dat in zorg is. Er is substantieel meer nodig.

gemeentebegroting

 

 

 / Reacties uitgeschakeld voor Leidt verdubbeling gemeentebegroting ook tot verdubbeling planning en control?  / in Geen categorie

Comments are closed.