Meer democratie dankzij regeerakkoord

“De democratie wordt afgeschaft!” Deze opmerking hoorde ik gisteren van een Tweede Kamerlid dat onlangs de parlementaire gebruiken in ons land tartte door in een soldatenpakje naar een debat te komen. Hij doelde hiermee op de afschaffing van het raadgevend referendum in het regeerakkoord. Gek, want naar mijn mening versterkt het regeerakkoord de democratie, doordat de Wet Gemeenschappelijke regelingen wordt verbeterd.

In de eerste plaats is het afschaffen van het referendum geen afname van democratie. Het referendum was al niet besluitvormend. Bovendien vond en vindt besluitvorming plaats via een parlement dat op democratische wijze is gekozen. Er wordt geen beslissingsbevoegdheid overgeheveld naar het bedrijfsleven, onafhankelijke instituten of zelfs niet naar de koning. Van een afname is dus geen sprake en afschaffing al helemaal niet.

Een toename, is er wel! (Regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’p. 7)

  • De Wet Gemeenschappelijke regelingen (Wgr) wordt aangepast om de politieke verantwoording over gemeentelijke samenwerking te verbeteren. Besluitvorming in een gemeenschappelijke regeling moet transparant zijn en betrokken gemeenteraden moeten hun controlerende rol beter kunnen uitvoeren en zo nodig kunnen ingrijpen.
  • Veel kleinere gemeenten zijn voor belangrijke taken die de directe levenssfeer van mensen raken in sterke mate afhankelijk geworden van regionale samenwerking op grond van de Wet Gemeenschappelijke regelingen (Wgr), waarbij de democratische controle door gemeenteraden op afstand staat.

De coalitiepartijen leggen hier de vinger op een gevoelige plek. Onder andere door de decentralisaties van de zorg is steeds meer ingewikkelde en omvangrijke besluitvorming terecht gekomen bij regionale samenwerkingsverbanden. Wethouders nemen daar met elkaar ingrijpende beslissingen. Voor gemeenteraden is dit nauwelijks te doorgronden omdat ze erg op afstand staan. De invloed is minimaal omdat de eigen wethouder vaak moeilijk de koers van het collectief kan bijsturen. Bovendien is de informatievoorziening traag en vaak achteraf. Men kan kennisnemen van wat er is gebeurd en van afstand toekijken. In de praktijk is het vooral de wethouder van de grootste regiogemeente die aan de touwtjes trekt en adequate democratische controle is er op papier, maar moeilijk in de praktijk.

De komende tijd wordt het wel interessant om te zien hoe het kabinet de verbetering handen en voeten wil gaan geven. Misschien boeiend voor onze Kamersoldaat om dat op de voet te volgen en democratisch te controleren!

 / Reacties uitgeschakeld voor Meer democratie dankzij regeerakkoord  / in Geen categorie

Comments are closed.