Gemeente moet jeugdhulp lange termijn contracteren maar krijgt korte termijn financiering…

De Miljoenennota lijkt goed nieuws te bieden voor gemeenten. Zij krijgen maar liefst 300 miljoen extra voor de inzet van jeugdhulp. Een leuke meevaller, zeker in tijden van crisis. Toch plaatst het gemeenten voor een lastig vraagstuk. Hoe moeten ze hiermee lange termijn contracten afsluiten?

Lange termijn contracten gewenst
Een reeds lang gehoord probleem in het sociaal domein, betreft de korte termijn contracten die door gemeenten vaak worden afgesloten met aanbieders van zorg en welzijn. Voor aanbieders betekent het dat aanbestedingen elkaar snel opvolgen en dat gaat gepaard met grote administratieve lasten. Daarnaast is er weinig zekerheid om te investeren in bijvoorbeeld innovatie.

Lange termijn contracten afgesproken
Om hier iets aan te doen hebben de gemeenten in juni met elkaar afspraken gemaakt over goed opdrachtgeverschap. Een onderdeel daarvan is dat er meerjarige (drie jaar of meer) contracten moeten worden afgesloten. Ook moeten inkoopprocedures tijdig starten en afgerond zijn, waardoor een gemeente ongeveer een jaar voor de inwerkingtreding van een contract, in grote lijnen moet weten wat voor soort inkoop (met bijbehorend contract) ze gaat doen.

Extra financiering is korte termijn
Wat is nu het geval met de 300 miljoen uit de Miljoenennota? Het is een extraatje dat mag worden ingezet in 2022. Eerder werden soortgelijke bedragen ter beschikking gesteld voor 2019 tot en met 2021. In feite worden de extra middelen een jaar verlengd. In totaal wordt in Nederland jaarlijks ruim 5 miljard uitgegeven aan jeugdhulp. Het extra bedrag betreft dus zo’n 6% van de totale middelen.

Lange termijn inkoop?
Stel dat de contracten van de gemeente Geuzestad met haar jeugdhulpaanbieders aflopen op 1 januari 2022, dan moet zij ongeveer nu de inkoop voorbereiden, om die in de loop van 2021 te kunnen uitvoeren. De nieuwe contracten gaan dan in per 2022 en met een looptijd van minstens drie jaar, lopen ze tenminste tot eind 2024. Echter, van het budget dat Geuzestad voor 2022 beschikbaar heeft, is 6% hoogst onzeker voor 2023 en 2024. Een lange termijn inkoop is dan dus riskant!

Oplossing
Er zijn verschillende oplossingen. Geuzestad kan lange termijn contracten sluiten en zelf garant staan voor de 6% die ongedekt is. De gemeente hoopt dan stiekem dat het Rijk het extraatje ook weer voor latere jaren beschikbaar stelt en als dat niet zo is, dan betalen ze het zelf door bijvoorbeeld het zwembad te sluiten. Een andere mogelijkheid is dat Geuzestad 94% van haar jeugdhulp met lange termijn contracten inkoopt en 6% met éénjarige contracten, maar dan hou je deels een druk aanbestedingscircus in stand en onzekerheid voor de aanbieders. Een laatste mogelijkheid kan zijn dat de Minister van Financiën de extraatjes ook tenminste 3 jaar vooruit begroot. Maar ja, of dat mogelijk is, weten we pas over een jaar op de derde dinsdag van september.

Meer lezen?

Of abonneer hier op de kwartaalnieuwsbrief.

 / Reacties uitgeschakeld voor Gemeente moet jeugdhulp lange termijn contracteren maar krijgt korte termijn financiering…  / in Geen categorie

Comments are closed.