Nieuwe marktverhoudingen voor Jeugdhulp en WMO

 

jeugdhulp en wmo

Dit weekend stond er een artikel in het NRC, waarin werd aangegeven hoe in diverse sectoren marktverhoudingen zullen gaan veranderen. Het voorbeeld daarbij is de taxiwereld met Uber en de hotelbranche met Airbnb. Er kunnen verschillende lessen geleerd worden. Ik heb geprobeerd te kijken wat het voor de lokale zorgmarkt zou kunnen betekenen. Komen er nieuwe marktverhoudingen voor jeugdhulp en WMO?

 

  1. Zonder openheid over kwaliteit verlies je, de afnemer bepaalt

Vroeger was de kwaliteit van een taxichauffeur of een hotel onbekend. Door vergelijkingssites en doordat mensen makkelijk via een app ergens een rapportcijfers kunnen achterlaten, wordt het kaf nu snel van het koren gescheiden. Eenzelfde vorm van transparantie zal ook in de zorgsector steeds belangrijker worden. In sommige gemeenten kunnen klanten al via een soort referentiesysteem met digitale mond-op-mond-reclame hun thuiszorg kiezen. In de toekomst is het denkbaar dat de keuze tussen vrijgevestigde aanbieders mede op basis van een sterrensysteem gaat. Aanbieders die in de picture willen zijn, moeten open zijn over hun kwaliteit.

 

  1. Maak een einde aan overbodige capaciteit en doe niet alles zelf

Traditionele hotels en taxi’s zijn duur omdat leeg- en stilstand in de prijs zijn verrekend. Uber en Airbnb hebben geen eigen taxi’s of hotels. In de zorg zie je dat er partijen zijn die dagbesteding “elders” doen waardoor ze geen of minder vastgoedkosten hebben. Ook zullen er steeds meer mogelijkheden om via app’s real-time contact met jongeren of ouderen te hebben. Hierdoor zijn wellicht meer contactmomenten mogelijk en vooral dan, wanneer er een vraag of een issue is. Dit kan veel efficiënter en effectiever zijn dan elke week een afspraak op woensdagmiddag om 15.00 uur op een vaste locatie.

Voorts blijkt in andere sectoren dat de zeer snel groeiende bedrijven vrijwel uitsluitend flexibel personeel hebben en zo min mogelijk mensen in vaste dienst. In de thuiszorg is deze trend herkenbaar met de opkomst van de ZZP-constructies. De kans is groot dat in de toekomst de organisaties die flexibel en wendbaar zijn, het het beste doen. Dit hoeft niet alleen te betekenen dat zij het goedkoopst zijn, maar het kan juist ook betekenen dat zij de meeste middelen kunnen vrij maken voor onderzoek en innovatie.

 

  1. Concurrentie komt niet meer uit dezelfde hoek

Het zijn niet langer de traditionele spelers die het spel bepalen. Er komen spelers uit onverwachte hoeken. Voor banken geldt dat zij concurrentie ondervinden van start-ups die snel met revolutionaire ideeën komen die via social media of apps tot hele nieuwe toepassingen leiden. In de lokale zorgmarkt zijn inmiddels nieuwe spelers actief die hun achtergrond van oorsprong in de beveiliging of in de schoonmaak hebben. Zij zorgen voor andere verhoudingen, waardoor bestaande werkwijzen soms onder druk komen te staan. In de toekomst zal dit vermoedelijk alleen maar vaker voorkomen.

 

  1. Onderschat de huidige machthebbers niet

De les van met name Uber is ook, dat de gevestigde orde zich niet zonder slag of stoot gewonnen geeft. De taxilobby blijkt sterk en geen middel wordt door hen geschuwd. In de zorgwereld lijkt het eveneens zo te zijn dat er behoorlijke machtsblokken zijn met sterke lobbykwaliteiten. Toch zal er gaandeweg beweging ontstaan. Lobbyen werkt alleen als het eigen verhaal beter is of als degene waarbij gelobbyd wordt onwetend is. Na verloop van tijd zullen deze beide factoren afnemen. Daarnaast neemt de marktbescherming van de gevestigde orde de komende jaren af, als gevolg van het aflopen van allerhande transitie-arrangementen.

Al met al een interessant artikel in het NRC. Wellicht gaan niet alle parallellen voor de jeugdhulp en WMO op, maar 2016 wordt zeker een spannend jaar!

 

 / Reacties uitgeschakeld voor Nieuwe marktverhoudingen voor Jeugdhulp en WMO  / in Geen categorie

Comments are closed.