Benchmark Wijkteams voor leren en verbeteren

bench

Als je in of met een sociaal wijkteam werkt, wil je weten hoe het team functioneert. Gaat het goed? Kan het beter? Je wilt prestaties kunnen meten, om te sturen, te leren en te verbeteren. Dat is lastig want goede en bruikbare data zijn niet altijd voor handen. Vaak is de registratie niet op orde en geven cijfers net niet de informatie die je nodig hebt. Je wilt inzicht, medewerkers hebben het erg druk en zijn al veel tijd kwijt aan bijzaken. Hoe dan toch?

Benchmark wijkteams

De benchmark wijkteams geeft een snel inzicht in hoe het team functioneert op verschillende resultaatgebieden. Doordat teams onderling binnen de gemeente worden vergeleken en met teams van buiten de gemeente, wordt leren en verbeteren mogelijk. De administratieve lasten en workload voor medewerkers is zeer beperkt.

benchmark wijkteam
Samenwerking met universiteiten

De benchmark heb ik ontwikkeld in samenwerking met de Universiteit van Leiden en de Erasmus Universiteit. Het Bollenmodel (zie onder) is daarbij gecombineerd met een model over High Performance Teams. Hierdoor kan gekeken worden in hoeverre een wijkteam de eigenschappen heeft van een goed presterend team.

Bollen-model

Om de resultaten van wijkteams te meten is het Bollen-model ontwikkeld (zie afbeelding). Zie ook publicaties hierover op de site van Sociale Vraagstukken door Prof. Dr. Tom van Yperen en door Michel de Visser. De benchmark wijkteams geeft informatie over hoe het team functioneert op de volgende dimensies (bollen):

benchmark wijkteams

– Hulp (wordt goede hulp geleverd?)
– Geld (is het efficiënt en binnen budget?)
– Klant (zijn de cliënten tevreden?)
– Wijk (wordt de verbinding met de wijk gemaakt?)
– Team (hoe draait het team?)

Progressie?

De afgelopen jaren hebben heel wat gemeenten en wijkteams zich op deze manier laten benchmarken. Hierdoor is ook een vergelijking in de tijd mogelijk. Hoe doen we het ten opzichte van vorig jaar?

Bel nu voor meer info of deelname: 06-81449540 of info@mdva.nl .

Meer lezen?
“Wijkteammedewerker vaak niet bewust van kosten zorg”, interview voor Binnenlands Bestuur
– “Grip op het sociaal domein: prestaties van wijkteams meten”. Website: Sociale Vraagstukken