Evaluatie sociaal domein

decent_mdvaSinds de decentralisaties in het sociaal domein is er veel werk verzet. De vraag is, doen we de goede dingen en doen we die goed? Veel organisaties zijn na 2015 ijverig aan de slag gegaan, maar is er tussentijds voldoende gereflecteerd en bijgestuurd? Is het tijd voor een evaluatie sociaal domein?

Kloppen de aannames?

Enkele jaren geleden zijn aannames gedaan en inrichtingskeuzes gemaakt. De gemeente heeft de toegang tot zorg georganiseerd. Hulpverleners werken volgens één-gezin-één-regisseur-één-plan. Wijkteams zijn laagdrempelig aan de slag. Jeugdhulp, Wmo, Passend Onderwijs en Participatiewet lopen vloeiend in elkaar over. Dankzij een goede verbinding met het voorveld en een sterke inzet op preventie nemen de zorgkosten af. Cliënten zijn tevreden! Klopt dat allemaal?
Ik vroeg het mij de afgelopen jaren meermaals af. Om meer inzicht te krijgen vroeg ik het ook aan 12 experts uit het sociaal domein. Lees hier de publicatie met de interviews!

Onderzoek evaluatie sociaal domein

Een aantal gemeenten vroeg het zich ook af. Voor hen mocht ik het onderzoeken. De manier waarop een dergelijke evaluatie plaats vindt kan verschillen. De volgende varianten komen voor:
– toets van gedocumenteerde uitgangspunten aan realisatie
– focusgroep met cliënten
– stakeholderonderzoek
– interviews met betrokken beleidsmakers
– workshop simulatie “klantreis” met professionals
– cijfermatige analyse naar trends, aantallen en kosten.

Uiteindelijk is een evaluatieonderzoek altijd maatwerk, afhankelijk van wat er al aan informatie voor handen is, de beschikbare tijd en specifieke wensen vanuit bijvoorbeeld ketenpartners of de gemeenteraad.

Voor meer info, neem contact op: 06-81449540 of info@mdva.nl.

Meer lezen?
Preventie of zware zorg? Wat aandacht krijgt groeit!
Wachtlijsten aanpakken is keuzes maken
Transformatie sociaal domein, wij of zij?

evaluatie sociaal domein