Externe procesbegeleiding

voorzitter

Externe procesbegeleiding

Eigen medewerkers hebben een belang en een historie en ze moeten onbelemmerd hun bijdrage kunnen leveren. Voor een leidinggevende is het bovendien lastig om het proces te bewaken en zelf deel te nemen aan het gesprek. Externe procesbegeleiding biedt dan uitkomst.

Er zijn veel vormen waarin dit kan:
– strategiesessie
– heidag
– workshop
– focusgroep
– brown-paper-bijeenkomst

Voorzitter of gespreksleider

Een (dag)voorzitter of gespreksleider zorgt er voor dat er structuur in een overleg zit en dat het proces goed wordt bewaakt. Met een scherp analytisch vermogen, weet hij de juiste discussie op tafel te krijgen en te sturen op resultaat. Zo nu en dan een vleugje humor maakt dat het proces bovendien aangenaam verloopt.

Voor diverse opdrachtgevers leverde ik een bijdrage als:
– debatleider
– seminarvoorzitter
– presentator van een lagerhuisdebat
– onafhankelijk voorzitter van een stuurgroep
– discussieleider bij een stakeholderbijeenkomst

Procesmanagement

Soms is er sprake van een proces dat een uitgebreidere inzet vergt en niet met een paar bijeenkomsten is geregeld. Het kan gaan om kwartiermaken, het inrichten van een nieuwe werkwijze of het tot stand brengen van ketensamenwerking.
Het sleutelwoord hierbij is procesmanagement. Het analyseren, ontwerpen, begeleiden en evalueren van complexe bestuurlijke processen waarin uiteenlopende en vaak strijdige belangen spelen. Bij procesbegeleiding of procesregie gaat het erom om draagvlak te verwerven, weerstanden te overwinnen en impasses te voorkomen. Alle neuzen dezelfde kant op krijgen, zodat daarna de spelers gezamenlijk tot een resultaat komen.

Ik help u graag met:
– procesontwerp
– procesbegeleiding
– stakeholdermanagement

Bel nu: 06-81449540 of mail: info@mdva.nl

externe procesbegeleiding