Inkoop lokale zorg

Strategie-pictureDe inkoop van de lokale zorg is voor zowel gemeenten als zorgaanbieders vaak een lastige klus. U hebt elkaar nodig en tegelijk moet er een bepaalde zakelijke afstand bestaan…

Dilemma gemeente

Als gemeente wilt u de beste zorg tegen acceptabele kosten. Welke procedures gaat u volgen en welke marktwerking is wenselijk? Wat zijn de prikkels die via de bekostiging moeten worden ingebouwd? U wilt grip op de kosten, minimale wachttijden en innovatie.

Dilemma zorgaanbieder

Uw missie is om goede zorg te verlenen, maar het moet financieel wel rond te rekenen zijn. Samenwerken is prima en nodig, maar kartelvorming mag niet en is de ander vooral collega of vooral concurrent? Op welke gemeenten wilt u zich richten en met welke producten? Is focus aanbrengen verstandig of juist risicovol?

Strategie

Het is verstandig voor een gemeente om te bedenken waar ze op willen sturen, welke wensen er zijn en welke prioriteiten. Op basis daarvan kan een passend traject worden ingericht. De keuzes die de gemeente moet maken gaan over de wijze van bekostiging en de leveringsvoorwaarden. Daarnaast over de wijze waarop een eventuele aanbesteding moet plaatsvinden en wat ervoor nodig is.
Voor aanbieders geldt min of meer hetzelfde. Waarmee wilt u zich onderscheiden, waar bent u goed in en wat voor soort leverancier wilt u zijn? Waar schrijft u op in, hoe is daar de concurrentie en met wie werkt u eventueel samen?

Implementatie

De uitvoering van het inkoopproces vraagt van u een nauwkeurige invulling. Er zijn tal van deadlines waar u rekening mee moet houden en er zijn zowel voor opdrachtgevers als voor opdrachtnemers piekbelastingen die om extra aandacht vragen. Van beide kanten vergt dit een strakke sturing. Maak een plan en communiceer wanneer er van welke medewerkers input nodig is.

Contractmanagement

Zodra de gunning heeft plaatsgevonden lijkt het traject klaar, maar eigenlijk begint het dan pas. Alle werkwijzes die u vooraf had bedacht moeten dan invulling krijgen. Soms is dat lastig, want enerzijds moeten er nieuwe dingen worden gedaan of moeten de werkprocessen worden aangepast en tegelijkertijd moet door beide partijen aan de contractverplichtingen worden voldaan.

Voor meer info bel nu: 06-81449540 of mail:info@mdva.nl .

Meer lezen?
Budgetplafond voor lokale zorg wel of niet?
Aanbesteden sociaal domein op kwaliteit of schoonschrijven?
Contractmanagement jeugdhulp: de zorg die was afgesproken?!

inkoop lokale zorg