Kostenbeheersing sociaal domein

bedrijfsvoering2

Kostenbeheersing sociaal domein. Er is een tekort, reserves worden aangesproken en de kosten in het sociaal domein blijven stijgen. De gemeenteraad maakt zich zorgen, men wil kostenbeheersing in het sociaal domein. Het moet scherper, maar de cliënt mag niet de dupe worden. Bij veel gemeenten roept dit herkenning op. De vraag is wat u eraan kunt doen?

Naast transformeren, optimaliseren

Sinds de decentralisaties hebben gemeenten en hun partners in het sociaal domein veel in gang gezet. Aanvankelijk ging de aandacht uit naar de inkoop en de inrichting van de hulp, al dan niet, met wijkteams. Nu dat geregeld is, moet iedereen “slimmer” en innovatiever gaan werken. De opgave is echter om, behalve te transformeren, ook te optimaliseren. Zorg dat u zo effectief en efficiënt mogelijk werkt. Kostenbeheersing door te optimaliseren, kan door vanuit verschillende invalshoeken te kijken naar het sociaal domein en de wijze waarop de lokale zorg is georganiseerd.

kostenbeheersing sociaal domein

Analysemodel kostenbeheersing sociaal domein

Kijk naar:
– inrichting
– werkwijze en facilitering van de professional
– inhoud en kwaliteit van de hulpverlening
– ondersteunende systemen en processen
– wijze van inkoop van de lokale zorg.

In de handreiking kostenbeheersing staan deze dimensies verder uitgewerkt.

Door gestructureerd naar elk van de dimensies te kijken, kunt u een verbeteraanpak starten. Neem contact op om samen te verkennen welke stappen u het beste kunt nemen. Bel nu: 06-81449540 of mail:info@mdva.nl .

Meer lezen?
Wijkteams zijn duurder, wat nu?
Kan remgeld helpen bij sturing in de zorg?
Geldtekort jeugdhulp Almere het begin?