Training

training_mdva

Training Sociaal Domein

Opleiding en training over het sociaal domein is nodig. Het kan gaan om kennisoverdracht voor de gemeenteraad, zoals een 3D introductiecursus. Soms is het juist gewenst dat medewerkers in het veld hun vaardigheden kunnen aanscherpen over bijvoorbeeld kostenbewustzijn. Er is dan snel een oplossing gewenst en het liefst door iemand met trainingservaring, die bekend is met het veld en de materie.

Maatwerk in company

In overleg met de opdrachtgever stellen we leerdoelen vast en bepalen we het programma. Dit kan zowel op inhoud als op vaardigheden zijn gericht.

Bij het ontwikkelen van vaardigheden gaat het om persoonlijke effectiviteit. Het zelf oefenen en door feedback verbeteren is hierbij een belangrijk element. Waar nodig maak ik daarbij gebruik van NLP-technieken (Neuro Linguïstisch Programmeren). Creatieve werkvormen verrijken de training en beetje helpt voor een goede sfeer.

Voor het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid heb ik als docent opleidingen verzorgd op het gebied van inkoop, bedrijfsvoering en besparingen.

Mijn ervaring met training deed ik niet alleen op in het sociaal domein. Ik deed dit ook voor klanten in de bankensector, consultancy, zorg, gemeente, provincie, ministerie, en woningcorporatie.

Voor meer info bel: 06-81449540 of mail:info@mdva.nl .

training sociaal domein