Prestatiemonitor wijkteams update

Een half jaar geleden presenteerde ik via deze site een model om de prestaties van sociale wijkteams inzichtelijk te maken. Inmiddels zijn verschillende gemeenten, in het kader van decentralisaties van de zorg, met het gedachtegoed van de prestatiemonitor wijkteams aan de slag gegaan. Dit heeft ertoe geleid dat het model verder is verfijnd. Zie onderstaand:

prestatiemonitor wijkteams

Dit sturingsmodel onderscheidt een aantal dimensies of resultaatgebieden. Op elk van deze gebieden moet inzichtelijk gemaakt worden wat de prestaties zijn.

Allereerst is er op uitvoeringsniveau het team. Als dit goed functioneert, kan er resultaat geboekt worden op de andere dimensies. Bij dit eerste resultaatgebied gaat het dus om vragen als: wordt er goed samengewerkt en beschikt het team over voldoende capaciteit?

Vervolgens zijn de resultaten ten aanzien van hulp, geld, klant en wijk van belang.

– Krijgt de cliënt kwalitatief goede hulp zodat hij er op vooruit gaat (of niet achteruit)? (dimensie hulp)

– Werkt het wijkteam binnen budget en kostenbewust? (dimensie geld)

– Zijn de klanten tevreden? (dimensie klant)

– Is het team ingebed in de wijk en worden de voordelen van het wijkgericht organiseren benut? (dimensie wijk)

Als op deze vier middelste resultaatgebieden goed wordt gepresteerd, zal dat leiden tot maatschappelijke waarde (outcome resultaat), doordat bijvoorbeeld mensen gezonder zijn en het aantal voortijdig schoolverlaters omlaag gaat. Een en ander is overigens context-afhankelijk, vandaar de lijn om het model.

Bij het genereren van sturingsinformatie is het van belang om na te gaan voor wie die informatie is bedoeld. Voor de dagelijkse aansturing van het wijkteam is vooral informatie nodig met betrekking tot de onderste vijf bollen in het model. Voor strategische sturing (gemeenteraad, B&W), is vooral informatie met betrekking tot de bovenste vijf bollen relevant.

Inmiddels heb ik bij vijf gemeenten in de regio Rijnmond op basis van dit model een quickscan gedaan, waarmee een benchmark tussen 19 wijkteams is uitgevoerd. Dit heeft veel leer- en verbeterpunten opgeleverd voor de desbetreffende teams.

Als u aanvullingen hebt op dit model of misschien een alternatief ervoor, indien u er meer over wilt weten of als u een gemeente kent die op deze manier wil leren van andere gemeenten, laat het dan weten!  m.devisser@mdva.nl

 / Reacties uitgeschakeld voor Prestatiemonitor wijkteams update  / in Geen categorie

Comments are closed.