Prestatiemonitor wijkteams

Door de decentralisaties zijn op veel plaatsen in het land wijkteams actief. Deze teams kunnen verschillen van omvang, verantwoordelijkheid en takenpakket. Universeel is dat zij de zorg aan burgers een impuls moeten geven. Ze kennen de wijken beter en staan dichter bij de mensen. Het wel en wee van de meest kwetsbare bewoners hangt hiervan af, maar ook de helft van de gemeentelijke begroting. De spannende vraag is: gaat het lukken?  En… hoe weet je of het lukt?
In opdracht van Incluzio BV ontwikkelde ik samen met Saskia Otten een prestatiemonitor voor wijkteams. Deze monitor is gebaseerd op een “3D6D-model”, waarvan de uitgangspunten breed toepasbaar zijn. Drie Decentralisaties, Zes Dimensies.

prestatiemonitor wijkteams

Prestatiemonitor wijkteams in 3D6D-model
Het resultaat van een wijkteam kent meerdere dimensies. In het model zijn er zes benoemd: Hulp, Geld, Nu, Klant, Team en Wijk.
Deze dimensies vormen elk een kritische succesfactor voor het functioneren van het team. Op elk van die dimensies kan beoordeeld worden hoe de prestatie is. De dimensies moeten in samenhang met elkaar worden bezien en kunnen elkaar beïnvloeden. Zo kunnen in sommige omstandigheden lage kosten mogelijk leiden tot een mindere kwaliteit van hulp en vice versa.

Sturingsinstrument
De resultaten per dimensie of kritische succesfactor vormen samen de prestatie per wijkteam. De prestaties per wijkteam vormen samen de prestatie van de gemeente. Met de prestatiemonitor die zo ontstaat, kan gestuurd worden op de resultaten van het team. Dit kan door de uitkomsten op verschillende niveaus en dimensies in de tijd te vergelijken: hoe doen we het nu ten opzichte van drie maanden geleden? Daarnaast kunnen vergelijkingen tussen teams worden gemaakt: welk team heeft de beste score en wat kan daaruit geleerd worden door anderen?

 3D6D-model in een context
Het 3D6D-model is zo ontwikkeld dat de uitgangspunten universeel toepasbaar zijn, ongeacht het soort wijkteam. Wel vereist het op gemeenteniveau maatwerk om de prestatie-monitor klaar te maken voor gebruik.
De mate waarin een monitor effectief gebruikt kan worden, hangt samen met de wijze waarop een organisatie is ingericht en de aansluiting daarop van het instrument. Vandaar dat het 3D6D-model in een vierkant is getekend, de context waarin gewerkt wordt.

En verder…?
De monitor wordt met de wijkteams ontwikkeld, daarna moet het meten verankerd worden in systemen en processen en moet afgestemd worden met aanbieders en stakeholders. De cijfers moeten worden georganiseerd, maar ook het verhaal erachter.

Voor meer informatie, kom naar het NJI-congres op 11 december “Outcome in zicht” of neem contact met mij op: info@mdva.nl.

 / Reacties uitgeschakeld voor Prestatiemonitor wijkteams  / in Geen categorie

Comments are closed.