Privacywetgeving is een belang, geen dogma!

“Het kind is overleden, niemand had door dat het misging. Gelukkig hebben we ons wel netjes aan het privacy protocol gehouden!” Gelukkig overlijden er niet vaak kinderen door geweld. Toch zou bij menige gemeente in Nederland bovenstaand citaat van toepassing kunnen zijn als het toch een keer gebeurt. Bij veel gemeenten wordt krampachtig omgegaan met de nieuwe privacywetgeving.

Uiteraard moet iedereen zich houden aan de wet en dus ook aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die in mei van kracht wordt. Het is belangrijk dat gemeenten en andere organisaties zich hierop prepareren. De voorbereiding mag er echter niet toe leiden dat privacy onder alle omstandigheden boven alles gesteld wordt en een excuus kan zijn om niet meer na te denken.

Een gemeente moet meerdere wetten en belangen dienen, waarvan privacy er één is. Helaas zijn wetten of publieke belangen soms enigszins strijdig met elkaar. Gemeenten hebben namelijk ook een wettelijke zorgplicht en gemeenten zijn ook verplicht om behoedzaam met gemeenschapsgeld om te gaan. Naar mijn mening moeten dit soort belangen, als ze strijdig zijn, tegen elkaar worden afgewogen en kan er niet één belang a priori het hoogst zijn.

Zo kan het dus voorkomen dat in het belang van de veiligheidssituatie van een kind, er informatie gedeeld moet worden. Wellicht kan dat op gespannen voet staan met privacyregels en dan moet er afgewogen worden.

Een ander voorbeeld is, dat gemeenten moeten kunnen sturen op hun zorguitgaven. Om dat te kunnen doen is het nodig om te weten wat het resultaat van een traject is, zodat een zorgaanbieder aangesproken en afgerekend kan worden voor de geleverde prestatie. Wat als dit belang strijdig is met privacy? Ook dan moet volgens mij een pragmatische oplossing gevonden worden en kan niet zomaar blind het “Njet”-antwoord van de jurist worden gevolgd.

Idealiter moet de wetgever ervoor zorgen dat burgers en ook gemeenten niet in een spagaat terecht komen. Als dat toch gebeurt denk ik dat logisch nagedacht moet worden en er gezocht moet worden naar pragmatische oplossingen. Hier en daar zie ik nu dat er blind gevaren wordt op een dogma. Het dogma van de privacy.

Lees hier meer over procesbegeleiding in het sociaal domein.

 / Reacties uitgeschakeld voor Privacywetgeving is een belang, geen dogma!  / in Geen categorie

Comments are closed.