Publicaties

mdva publicaties

Politiek sensitief aan de slag. Balanceren naar draagvlak, samenwerking en besluitvorming. Uitgeverij Boom, 2022.
kostenbeheersing lokale zorg
Help wat kost die hulp? Handreiking kostenbeheersing lokale zorg. 2019
Hoe verder? Reflecties bij de transformatie van het sociaal domein. Twaalf interviews met hoofdrolspelers. 2018
 binnenlandsbestuur
“Wijkteammedewerker vaak niet bewust van kosten zorg”, interview voor Binnenlands Bestuur, 4 september 2016. Link
wijkteams-met-budgetverantwoordelijkheid Drs J.A. Smid en drs M. de Visser; “wijkteams met budgetverantwoordelijkheid?” In: Zorgmarkt, nummer 1, januari 2014, p242-241. Link
 sociale-vraagstukken3 Drs M. de Visser, “Grip op het sociaal domein: prestaties van wijkteams meten”. Op website: Sociale Vraagstukken, 28 september 2015. Link

Drs O.F. Scheidel en drs M. de Visser; “Zorg voor het kind én zorg voor het geld.” In: Provincie & Gemeente, jaargang 64, nummer 2, april 2013, p.3. Link

Drs S. Cloudt en drs M. de Visser; “Stakeholdermanagement: verplicht nummer of samen de taart vergroten?” In: KWH Magazine, nummer 2, 2012, p. 10-12. Link

Drs M. de Visser; “Grip op welzijn.” In: Tijdschrift voor sociale vraagstukken, no. 9, september 2011, p.26-27. Link

Drs M. de Visser; “Innoveer welzijn: sluit buurthuis.” In: Binnenlands Bestuur, 29 oktober 2010, p.36. Link

Drs M. de Visser; “Help, bezuinigingen.” In: Provincie & Gemeente, jaargang 61, nummer 2, febr. 2010, p.1-2. Link

P. Bekker, P. Koster, G. Kreugel, dr J. Onstenk en drs M. de Visser: Samen scholen in een prachtwijk. Juli 2009, Uitgeverij SWP, Amsterdam. Link

Drs J.W.J. van Iperen en drs M. de Visser; “Het vraagwijzerloket is geopend en nu…” In: Zorg & Welzijn, nummer 6, 4 juni 2008, p. 35. Link

Drs M. de Visser; “Aanpak achterstandswijken vraagt om gemeentelijke regie.” In: Provincie & Gemeente, jaargang 59, nummer 1, jan/febr. 2008, p. 8-9. Link

Drs D. van Maanen en drs M. de Visser; “Bij meer samenwerking minder jeugdwerkloosheid.” In: B&G, april 2004, p.8-11. Link

Drs E.S. Derks, drs J. Stadens en drs M. de Visser; “Een reisverslag uit het land van het dualisme, de eerste ervaringen met de programma-begroting en hoe nu verder.” In: Overheidsmanagement 2/2004
p.43-46. Li

Comments are closed.