Relatief minder allochtone jongeren jeugdhulp

allochtone jongeren jeugdhulp

In 2016 ontvingen relatief minder allochtone jongeren jeugdhulp, dan jongeren met een autochtone achtergrond. Vorige week publiceerde het CBS de Rapportage Jeugdhulp in 2016. In het rapport staan tal van cijfers die inzicht geven in hoe de wereld van de jeugdhulp eruit ziet, sinds de invoering van de Jeugdwet.

Eén van de gerapporteerde dimensies gaat over het zorgverbruik naar achtergrond. Uit het rapport blijkt ten aanzien van het percentage jongeren met een bepaalde achtergrond dat jeugdhulp ontving:

8,2% van alle jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond

7,7% van alle jongeren met een westerse migratieachtergrond

8.6% van alle jongeren met een Nederlandse achtergrond

Wat mij betreft is dit een opvallende score. Het beeld dat velen hebben is dat jongeren met een buitenlandse achtergrond vaak de verkeerde lijstjes aanvoeren als het gaat om schoolprestaties of criminaliteit. Wat is hier dan aan de hand? Is het tij gekeerd? Zijn allochtone kinderen zelfredzamer?

Vermoedelijk is een kentering in de problematiek niet de oorzaak van deze cijfers. Ik acht het waarschijnlijker dat de geboden hulp Nederlandse kinderen makkelijker bereikt dan anderen. Dit zou kunnen komen doordat de hulpverlening qua infrastructuur en communicatie beter aansluit op mensen met een autochtone achtergrond. Daarnaast kan het ook zo zijn dat de autochtone (met name hoogopgeleide) ouders de weg beter weten te vinden in het jeugdhulplandschap.

Vandaag stond in het AD dat met name hoogopgeleide ouders docenten pushen om een hoger schooladvies te geven als de uitslag van de CITO-toets tegenvalt. Hetzelfde mechanisme lijkt van toepassing te zijn als het gaat om dyslexie en soms ook andere problemen die kinderen hebben. Mondige ouders kennen de wegen en bewandelen die op assertieve wijze. Volgens mij zijn dit doorgaans niet de ouders met een migratieachtergrond.

Stel dat de bovenstaande statistieken verklaard kunnen worden door meer of minder assertief en betrokken gedrag van ouders, dan rijst er een nieuwe vraag. Welk van de percentages zou het meest recht doen aan de werkelijke problematiek? Krijgen immigrantenkinderen gemiddeld te weinig hulp (bijvoorbeeld omdat ze de weg niet weten), krijgen Nederlandse jongeren gemiddeld te veel hulp (bijvoorbeeld omdat scholen/huisartsen zwichten voor zeer assertieve ouders) of beide of beide niet? Wie het weet mag het zeggen!

 / Reacties uitgeschakeld voor Relatief minder allochtone jongeren jeugdhulp  / in Geen categorie

Comments are closed.