Kan remgeld helpen bij sturing in de zorg?

remgeld

Remgeld als middel om de sturing in de zorg te verbeteren? Veel gemeenten piekeren over hoe ze de kwaliteit en de kosten van hun zorg in de hand kunnen houden. Budgetplafonds, resultaatbekostiging, teambudgetten, prestatie-indicatoren, het zijn allemaal voorbeelden die de revue passeren in Nederland. In België werkt men echter met een systeem van een eigen bijdrage. Ze noemen dit remgeld. Zou dat hier ook kunnen werken?

Een (kleine) eigen bijdrage bij zorgverrichtingen heeft als effect dat er meer betrokkenheid ontstaat bij een cliënt om mee te werken aan een behandeling. “Baat het niet , dan schaadt het niet.”, zal niet snel voorkomen. Sterker nog, de cliënt wil vooraf een inschatting hebben van de kans dat het baat en zal zich er voor inzetten dat die baat ook wordt gerealiseerd.

Iemand die zelf heeft meebetaald aan zijn behandeling, zal ook kritischer zijn naar de behandelaar. Deze moet goede kwaliteit leveren en niet langer behandelen dan nodig. In België werkt het en er zijn dus verschillende voordelen van remgeld.

De keerzijde is uiteraard dat het er niet toe moet leiden dat bijv. chronisch zieke mensen onredelijk veel geld kwijt zijn aan het remgeld. De bedoeling van het remgeld is niet om mensen zorg te onthouden die ze wel nodig hebben en al helemaal niet om inkomenspolitiek te bedrijven. Er moet dus wel een grens zitten aan de eigen bijdrage of er moet iets geregeld worden dat het totaal van de eigen bijdragen bijvoorbeeld gecompenseerd kan worden via de belastingen. De prikkel bij de inzet blijft dan behouden, zonder dat het tot grote inkomenseffecten leidt.

Een ander nadeel zijn de administratieve lasten. Ik las ooit dat een eigen bijdrage van vijf Euro bij de huisarts, meer dan 5 Euro aan administratieve lasten zou kosten. Als dat het geval is, kan je je afvragen of het zinnig is. Toch is het de vraag of het tot veel extra rompslomp moet leiden. In België is de administratieve last in de GGZ beperkter dan in Nederland*).

Kortom, misschien goed om eens wat verder na te denken en te experimenteren met vormen van remgeld in Nederland.

Lees hier meer over kostenbeheersing in het sociaal domein.

*) Philippe Delespaul e.a. in Goede GGZ!, p. 133

 / Reacties uitgeschakeld voor Kan remgeld helpen bij sturing in de zorg?  / in Geen categorie

Comments are closed.