Stel je wordt wethouder financiën…

Je hele leven droomde je er al van en dan nu eindelijk is de dag gekomen. Je mag op het pluche. Jaren lang folderen door weer en wind en bewoners aanspreken op gure marktpleinen wordt beloond! Je wordt wethouder en de samenloop der omstandigheden (het is geven en nemen bij onderhandelingen), maakt dat je de portefeuille financiën hebt toebedeeld gekregen. Welk een genoegen valt je dan ten deel?

De inkomstenkant valt wat tegen. Door de dalende huizenprijzen zijn de OZB-opbrengsten fors afgenomen en dat wordt niet gecompenseerd door een kleine tariefsverhoging. Jammer niks aan te doen, het is crisis.

De opbrengsten uit het grondbedrijf zijn ook anders dan in de tijd toen je lid werd van je politieke partij. Ooit was dit een mooie bron van inkomsten voor de gemeente, waar leuke extraatjes zoals zwembaden en speeltuinen uit konden worden betaald, maar die tijd is voorbij. Door wat gespeculeer met grond, zijn er huizenhoge rentelasten en je mag meteen een knoop doorhakken: grond afwaarderen en een gigantisch verlies nemen of nog jaren doormodderen met rentelasten die Bruin niet kan trekken. Besturen is keuzes maken nietwaar?

Misschien kan er wat gedaan worden aan de uitgavenkant? Bij welzijn, buitenruimte en leefbaarheid valt altijd wat te halen. Pech! Door de verhuurdersheffing en de novelle bij de in de maak zijnde woningwet, zullen de woningcorporaties zich terugtrekken in hun schulp. Wat zij deden aan leefbaarheid stopt en zij beperken zich tot “de stenen”. Ruimte om hier als gemeente te bezuinigen is er dus niet, zo er al niet meer uitgaven gedaan moeten worden om het gat te dichten dat de corporaties laten vallen.

Misschien iets doen op het terrein van werk en inkomen? Op zich fijn dat de verantwoordelijkheden door de Participatiewet gaan toenemen. Echter, de werkloosheid neemt nog altijd niet af en de Participatiewet gaat gepaard met kortingen op de budgetten. Alle hens aan dek dus om te zorgen dat daar geen tekorten gaan ontstaan. Zou de nieuwe wethouder voor werk en inkomen zich hier wel voldoende van bewust zijn? Best lastig, want als wethouder financiën sta je erbij en kijk je ernaar. Of kan hier meegestuurd worden in buurman’s portefeuille?

In de rest van het sociale domein is het al niet anders. De gemeentelijke begroting verdubbelt door de decentralisaties. Ambtelijk is men in rep en roer. Er worden wijkteams opgezet en er worden tal van discussies gevoerd over eigen kracht en zachte landingen. Voor de manier waarop straks de gemeente binnen budget gaat blijven is geen aandacht. Eerst maar eens de inhoud neerzetten en discussies over geld en sturing hinderen daar alleen maar bij. Natuurlijk loopt de gemeente een risico, maar dat lopen alle gemeenten dus, als het mis gaat komt er vanzelf wel weer een oplossing.

En de nieuwe wethouder financiën? Tsja… ziet hij zichzelf als probleemeigenaar? Hoe gaat hij sturen op als deze risico’s? Kan de afdeling financiën tegenwicht bieden tegen al die inhoudelijke ambtenaren die van mening zijn dat de financials niet goed weten waar het over gaat?

Het wordt een interessante periode. Welke portefeuillehouder zal het het langst volhouden?

 / Reacties uitgeschakeld voor Stel je wordt wethouder financiën…  / in Geen categorie

Comments are closed.