Transformatie sociaal domein: wij of zij?

tranformatie sociaal domein

Wie is aan zet bij de transformatie sociaal domein? De transitie naar aanleiding van de decentralisaties is een feit. Er is een Jeugdwet, een Participatiewet, een Wet Passend Onderwijs en de Awbz is naar de Wmo. Het eerste stof is neergedaald, het is nu tijd voor de transformatie sociaal domein. Door nieuwe kaders moet er anders georganiseerd worden en anders gewerkt. De vraag is alleen wie moet er dan anders organiseren en wie moet anders werken?

Het antwoord is simpel: het wijkteam! Het wijkteam is namelijk de oplossing voor alles. Als zij alles anders doen en als zij transformeren, dan komt het vanzelf goed. Daarbij moet het wijkteam zich dan wel aanpassen aan een aantal partners die elk het middelpunt van de wereld zijn.

De woningcorporatie heeft haar eigen procedures en die zijn er niet voor niets, daar kan niet van worden afgeweken. Huisartsen zijn superbelangrijk, want zij hebben direct contact met de patiënten. Daar mag niemand tussenkomen en moet het wijkteam op aansluiten. Welzijn kent de wijk op haar duimpje en komt in de haarvaten, zij zijn speciaal. De dienst werk en inkomen gaat over het geld en daar gelden strikte regels voor. Overleg over cliënten mag, maar wel op hun voorwaarden en alleen als het in het belang van de dienst is. De Wmo-afdeling, is vaak nog niet optimaal verbonden met de wijkteams. Dat is de schuld van de wijkteams. De Wmo-fabriek heeft altijd prima gedraaid en laat het wijkteam dat vooral niet verstoren. Waar het zo uitkomt kan er wel iets samen gedaan worden met het wijkteam, mits de Wmo-consulenten er geen last van hebben.

Momenteel doe ik vanuit het centrum van de wereld een onderzoek naar het functioneren van 25 wijkteams en dit is een van de beelden die ontstaan. Ik denk dat transformatie een illusie is als iedereen denkt dat de ander moet aanpassen aan hem omdat hij zelf het middelpunt van de wereld is. Misschien moet transformeren beginnen met een citaat van Multatuli: “Van de maan af gezien zijn we allen even groot”.

Lees hier meer over strategie en sturing in het sociaal domein

 / 1 Comments  / in Geen categorie

One Comment