Van achter naar voor, de tijd is rijp!

van achter naar voor

Van achter naar voor ! was één van de belangrijkste motto’s bij de decentralisaties van de Awbz naar de Wmo en van de jeugdzorg naar de gemeente. Tot nu toe is dat nog maar beperkt gelukt. Toch is er nu wel het momentum om alsnog door te zetten en het voorveld in stelling te brengen. Hiervoor zijn verschillende redenen:

– Na 1 januari 2015 moesten de wijkteams opstarten en had iedereen het al moeilijk genoeg om het eigen hoofd boven water te houden. Vasthouden aan het bestaande was op dat moment voor velen de beste overlevingsstrategie. Nieuwe werkwijzen opstarten met nieuwe partners van buiten het wijkteam was voor wijkteams dikwijls nog een brug te ver.

– Op dit moment hebben veel wijkteams te maken met een oplopende caseload. De teams beginnen verwachtingen waar te maken en bewonders en partners in de wijk, weten de teams steeds beter te vinden. Om niet aan hun eigen prille succes ten onder te gaan zullen de teams nu ook duidelijker moeten gaan kiezen tussen waar zij echt zelf van zijn en wat ze moeten doorzetten naar elders. Bij voorkeur moet dat doorzetten dan naar de 0e lijn en niet naar de 2e lijn. De banden met die 0e lijn moeten daarom nu aangehaald worden.

– Veel gemeenten hadden transitiearrangementen afgesproken, die gericht waren op de bestaande partners uit de 1e en de 2e lijn. Zo was er in de regio Rijnmond gedwongen winkelnering bij de bestaande partijen en de oorspronkelijke budgetten moesten (minus korting) bij de oorspronkelijke partijen besteed worden. Van achter naar voor, wordt dan dus lastig als de oorspronkelijke partijen niet of slechts beperkt in het voorveld (0-lijn) vertegenwoordigd zijn. Inmiddels lopen dit soort afspraken ten einde en kunnen de bakens worden verzet.

– De gemeenten houden geld over op de WMO-budgetten zo is recent gebleken. De inschatting is dat de Jeugdhulp gemiddeld ongeveer neutraal uitkomt. Op basis hiervan is er zelfs ruimte om extra te investeren. Overigens is dat ook nodig als rekening gehouden wordt met boeggolfeffecten die kunnen ontstaan als door preventie betere resultaten moeten worden gehaald.

Kortom, er is veel werk aan de winkel. Van achter naar voor!

 / Reacties uitgeschakeld voor Van achter naar voor, de tijd is rijp!  / in Blog

Comments are closed.