Wijkteam of wijkgericht? Van theorie naar praktijk…

wijkteam

In het kader van de decentralisaties van de zorg is inmiddels is 70% van de gemeenten met wijkteams gestart en 11% gaat er binnenkort mee starten (zie: onderzoek Divosa/Movisie). De wijze waarop die teams invulling krijgen verschilt per gemeente. De variatie zit onder meer in omvang van het team, taken, bevoegdheden, omvang van de wijk en aansturing. Gemeenten moeten nu hun visie op wijkteams in de praktijk brengen en dat schuurt, omdat een onderliggende visie er vaak niet of slechts beperkt is.

In de praktijk begint te blijken of datgene wat vooraf was bedacht ook uitvoerbaar en effectief is. Echter de vooraf vastgestelde visie is dikwijls niet substantieel meer dan “we willen wijkteams” en “onze wijkteams zijn integraal”. In eerste aanleg lijkt daarmee een duidelijke politieke keuze te zijn gemaakt. Maar wat een wijkteam moet zijn, waarom het er moet komen, wat de definitie is van integraal en waarom het allemaal beter is dan elk ander denkbaar alternatief, is daarmee nog niet gezegd.

Dat die onderbouwing bij veel gemeenten dun is, is niet vreemd. Keuzes voor een model moesten in het afgelopen jaar onder stoom en kokend water worden gemaakt. Er was tot op het laatst veel onzekerheid en de prioriteit ging uit naar andere dingen, zoals het organiseren van de toegang of de zorginkoop. Het zou zo maar kunnen dat in veel gemeenten een visie snel bij elkaar werd gegoogled en met bloedspoed door de raden werd geloodst. De gemeenteraad complimenteerde vervolgens de wethouder met het feit hun gemeente mee ging in de vaart der volkeren, want ze gingen werken met wijkteams. Chapeau!

Inmiddels moet er met het nieuwe model gewerkt worden en blijkt de praktijk weerbarstig. Op zich niet vreemd en ook niet erg, als er maar (alsnog) tijd genomen wordt om goed na te denken over de onderbouwing van waarom iets wordt gedaan. Volgens mij hoeft niet alles in het wijkteam en hoeft ook niet alles integraal te zijn. De voordelen van een wijkteam en van integraal, doen zich met name voor bij problematiek die multi-problem is. Zorg dus dat er voordeel wordt behaald door dat integraal aan te vliegen. Voor enkelvoudige problematiek (het grootste deel), kan een integrale aanpak misschien vertragend werken. Een oplossing buiten een wijkteam is dan mogelijk efficiënter. Wel zou dat nog steeds wijkgericht kunnen zijn, als mensen buiten het wijkteam wel voor één wijk en in nauwe afstemming met een wijkteam samenwerken.

Vele varianten zijn volgens mij denkbaar, maar tussen wijkteam en wijkgericht kan nog veel ruimte zitten. Het is belangrijk om die ruimte te onderzoeken en te benutten als blijkt dat dat leidt tot effectievere en efficiëntere oplossingen voor de burger.

 / Reacties uitgeschakeld voor Wijkteam of wijkgericht? Van theorie naar praktijk…  / in Geen categorie

Comments are closed.