Zorgakkoord nodig, zoals klimaatakkoord

Een nationaal zorgakkoord is wat er nodig is. Hierbij kan geleerd worden van het klimaatakkoord. Voor zowel het klimaat als voor de zorg geldt, dat als er niets veranderd, de situatie in de toekomst onhoudbaar wordt. Voor beide thema’s geldt dat er een brede transformatie nodig is.

Klimaat transformeert toekomstgericht

Bij het klimaat zien we dat er lange termijn doelen zijn geformuleerd in Parijs. Een visie, een stip op de horizon. Vervolgens wordt al het beleid, zowel landelijk, als lokaal afgestemd op dat grote doel dat in 2030 behaald moet worden. Het goede van deze aanpak is, dat het toekomstgericht is en dat de doelen zijn op te knippen in sub-doelen, zodat elke gemeente en elke sector weet wat hij moet doen. Uiteraard is dit heel complex, maar het is in de kern waar het op neer komt.

Zorg transformeert historiegericht

In de zorg is er vanwege de toenemende kosten en de demografische ontwikkeling ook een transformatie nodig. Echter het grote doel voor 2030 heb ik nog niet geformuleerd gezien. In plaats daarvan, zie ik dat de sector aan het transformeren is vanuit de achteruitkijkspiegel. Men is bezig met het hier en nu en met de vraag waarom de werkwijze van gisteren, vandaag vastloopt. Vervolgens worden er methodes bedacht om de schade te beperken en zoveel mogelijk van gisteren te behouden, door sommige piketpaaltjes een beetje te verplaatsen. Dit kun je een tijdje met elkaar blijven doen, maar uiteindelijk loop je vast.

Via zorgtafels naar zorgakkoord

Er moeten zorgtafels komen, waar de verschillende sectoren: bedrijfsleven, verzekeraars, gemeenten, Rijk en zorgaanbieders, met elkaar aan tafel gaan om de 2030 doelen vast te stellen. Van daaruit moet vervolgens op alle niveaus het beleid worden bepaald. Daar richten coalitieakkoorden bij Rijk en gemeenten zich op. Deze doelen zijn de stip op de horizon in de strategie van bedrijven en zorgaanbieders. Zo moeten we werken aan de toekomst. Kijken wat we willen bereiken, in plaats van wat we willen behouden!

Meer lezen?
Transformeren sociaal domein: een sterker paard of een trein?
Sociaal domein transformeren of eerst beter uitproberen?
Strategie en sturing in het sociaal domein

 / Reacties uitgeschakeld voor Zorgakkoord nodig, zoals klimaatakkoord  / in Geen categorie

Comments are closed.