Zorginkoop met preferente aanbieders

Bij veel gemeenten staat zorginkoop momenteel hoog op de agenda. Het dilemma is soms dat je aan de ene kant scherpte wil aanbrengen in het aanbod, maar tegelijkertijd niet allerlei partijen wil uitsluiten. Dit laatste kan bijvoorbeeld het geval zijn in een gemeente waar veel kleine aanbieders actief zijn, die met elkaar een waardevolle zorginfrastructuur vormen.

Indien je dus een aanbesteding organiseert, met concurrentie, waarbij bijvoorbeeld de 5 beste partijen in een markt van 30 het werk gegund krijgen, dan loop je het risico dat je het kind met het badwater weggooit.

Echter, als je iedereen die aan bepaalde minimumvoorwaarden voldoet een contract geeft, dan heb je feitelijk geen gunningscriteria nodig en worden aanbieders ook niet echt uitgedaagd om te excelleren en zich te onderscheiden van anderen.

Een aardige tussenvorm is dan om te gaan werken met preferente aanbieders. In de gemeenten Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel hebben we dat recent gedaan voor de inkoop van Generalistische Basis GGZ. Iedereen die aan het programma van eisen voldeed kon een contract krijgen. Vijf daarvan, kregen bovendien de status van preferente aanbieder. Deze kwalificatie houdt in, dat in principe cliënten naar deze aanbieders worden doorverwezen. Mocht het zo zijn dat de cliënt of de verwijzer zelf een goede reden heeft om hulp van een andere gecontracteerde aanbieder in te zetten, dan kan dat ook.

Op deze manier is er een stimulans voor aanbieders om zich te onderscheiden. Alle zorgverleners kunnen in principe een overeenkomst krijgen, but…… some are more equal than others!

Lees hier meer over inkoop lokale zorg.

 / Reacties uitgeschakeld voor Zorginkoop met preferente aanbieders  / in Geen categorie

Comments are closed.